De är nominerade till Årets Kvalitetsprofil

Årets Kvalitetsprofil 2020 Nu är det klart vilka fem kvalitetsproffs som är nominerade till Årets Kvalitetsprofil. Det är Kvalitetsmagasinets läsare som nominerat sina favoritkandidater som driver ett systematiskt kvalitetsarbete med fokus på ständiga förbättringar och långsiktiga resultat. Vinnaren offentliggörs den 7 oktober.

De är nominerade till Årets Kvalitetsprofil
Åsa Rönnbäck, Tapio Liimatainen, Stefan Persson, Sofia Brunér och Johanna Montalvo är nominerade till Årets Kvalitetsprofil 2020.

Engagerad, drivande och motiverande. Det är några av egenskaperna som beskriver de fem nominerade till årets Kvalitetsprofil 2020. De utgör en god representation av de kompetenser, förmågor och resultat som krävs i dagens kvalitetsarbete.

Alla som har röstat har gett sina motiveringar till varför de har nominerat personen. Nedan publicerar vi en motivering i urval bland dem som kommit in.

Här är de fem nominerade:

Sofia Brunér, Kvalitetschef i Skövde kommun.

Motivering ”Sofia driver med ett fantastiskt engagemang och tålamod kommunens kvalitetsarbete på ett föredömligt sätt. Hon gör det med hög kompetens och god kunskap inom området och på ett systematiskt och genomtänkt sätt.”

Fakta

Sofia Brunér, Skövde Kommun

Sofia Brunér kvalitetschef Skövde kommun.Arbetar sedan 2015 som kvalitetschef i Skövde kommun där jag ansvarar för att säkerställa att verksamheten får ett bra stöd i att bedriva ett kundfokuserat förbättrings- och kvalitetsarbete. Min roll innebär även att leda arbetet med att ta fram mål och strategier för kvalitetsarbetet samt följa upp arbetssätt och resultat gällande kvalitet. Leder tillsammans med mina kollegor också olika nätverk för att sprida goda exempel och öka lärandet. Mitt kvalitetsmotto: ”Vill vi ha ett annat resultat måste vi också tänka och agera på ett annat sätt.” Det är jag stolt över i mitt arbete: Jag är stolt över att ha varit med och bidragit till att kvalitet och kvalitetsutveckling står högt på agendan i vår kommun. Det känns verkligen meningsfullt att jobba i en organisation där både politiken och ledningen nu ser kvalitetsutveckling som ett av sina viktigaste medel för att förbättra kvaliteten och ekonomin och dessutom skapa både nöjda medborgare och medarbetare. Min största utmaning: Då kommunen har en sådan bredd av verksamheter upplever jag att den största utmaningen är att få kvalitetsarbetet att genomsyra hela organisationen, både gällande kultur och systematiska arbetssätt. Vi pratar gärna om dessa frågor men behöver också gå från ord till handling och på alla nivåer få in det systematiska förbättringsarbetet i vardagen. Okänd talang: Jag är riktigt bra på att laga (och äta) italiensk glass.  

Tapio Liimatainen, biträdande förvaltningschef lärande- och kulturförvaltningen, Lidingö stad.

Motivering ”Tapio har lyckats att kombinera ett högkvalitativt kvalitetsarbete som gett synbara effekter i verksamheternas resultat samtidigt som engagemanget bland medarbetarna ökat. Genom ständiga förbättringar lyfts kvalitetsarbetet kontinuerligt.”

Fakta

Tapio Liimatainen, Lidingö stad

Tapio Liimatainen, Lidingö stadJag är biträdande förvaltningschef i Lidingö stad med ansvar för administration och utveckling. Mitt kvalitetsmotto: Hitta nya lösningar på gamla problem med ett holistiskt synsätt. Det är jag stolt över i mitt arbete: Jag är en problemlösare som, tillsammans med andra, får saker att hända. Jag jobbar med en bredd av frågor och lyckas ofta se nya möjligheter till samverkan och synergier. Min största utmaning: Låta andra få tid att tänka igenom olika aspekter för att utveckla tankar och idéer. Okänd talang: Jag är en ganska bra matlagare.  

Johanna Montalvo, Kvalitets- och hållbarhetschef, Akademikerförsäkring, Stockholm

Motivering ”Johanna sprider ett otroligt engagemang, framåtanda och stor vilja till förbättringar och långsiktiga resultat inom företaget. Hon sprider energi och har förmågan att motivera alla på företaget.”

Fakta

Johanna Montalvo, Akademikerförsäkring, Stockholm

Johanna Montalvo, AkademikerförsäkringSom chef för kvalitet- och hållbarhet ansvarar jag för företages verksamhetsutveckling, hållbarhetsarbete, HR och arbetsmiljö. I mitt uppdrag ingår att utveckla, samordna, dokumentera och missionera gemensamma arbetssätt och processer i organisationen och att omvandla regelverk och teoretiska strukturer till användbara verktyg samt att identifiera och analysera kvalitetsbrister, risker och föreslå förbättrande åtgärder. Mitt kvalitetsmotto: Resultatet kan aldrig bli bättre än det arbete som utförs för att leda till resultatet” dvs vill du få ett visst resultat måste du titta på hur du tar dig dit och skapa förutsättningar i arbetet för att nå dit. Det är jag stolt över i mitt arbete: Att ha drivit arbetet med att omvandla mitt företags affärsidé till processer med tydligare roller och en affärsplaneringsprocess som styr målsättningen med verksamhetens arbete. Min största utmaning: Utan tvivel att leda i förändring och att överkomma det naturliga motståndet som människor har mot att lära om och göra saker på ett annat sätt. Okänd talang: Att koka soppa på en spik. Jag kan slänga ihop något som hela familjen gillar på det som råkar finnas hemma.

Stefan Persson, Kvalitetsutvecklare, Lantmännen Lantbruk

Motivering ”Driver verksamhetsförbättringar och systemstöd på alla organisatoriska nivåer med passion och ett stort engagemang.”

Fakta

Stefan Persson, Lantmännen Lantbruk, Malmö

Stefan Persson. Lantmännen LantbrukJag började 1976 inom Lantmännen. Idag arbetar jag med utveckling av ärendehanteringsflöde och verksamhetsledningssystem (ständiga förbättringar) i min roll som ”Kvalitetssamordnare säkerhet och arbetsmiljö”.  En viktig del i min roll är kontinuerlig utbildning och support i Kvalitets-, arbetsmiljö och miljöfrågor. Mitt kvalitetsmotto: Engagemang, Tydliga mål, Tålamod och Ödmjukhet. Det är jag stolt över i mitt arbete:  Jag har varit med och infört verksamhetslednings system inom Lantmännen Lantbruk i Sverige. Och tillsammans med Kvalitetschefen/Cheferna arbetat fram processerna för att lyfta fram och synliggöra kvalitetsbristkostnader på enkelt sätt. Jag leder idag kvalitets genomgångar i de olika affärsområden ca 1 gång i månaden. Där vi följer upp kvalitetsmålen för de olika affärerna/processerna och tar beslut om vilka händelser som skall bli föremål för en grundorsaks utredning = processförbättring. Parallellt med detta så arbetar jag med att optimera vårt ärendehanteringssystem för att få en så enkel och effektiv hantering som möjligt för användaren. Min största utmaning:  Att tillsammans med Kvalitetschefen utveckla uppföljningen av kvalitetsbristkostnader inom Lantmännen Lantbruk. Okänd talang:  Mekar och kör gärna MC och renoverar hus.

Åsa Rönnbäck, forskare föreläsare, rådgivare

Motivering ”Hon har med glasklar skärpa lyft SIQ Managementmodell mot framtiden, är en duktig forskare och praktiskt inriktad kvalitetscoach!”

Fakta

Åsa Rönnbäck, Förbättringsakademien, Göteborg

Åsa Rönnbäck, FörbättringsakademienJag driver egen verksamhet sedan två år tillbaka: Förbättringsakademin, vars syfte är att baserat på managementforskningen hjälpa organisationer och företag i Sverige att bli bättre. Dessförinnan arbetade jag som forskningschef vid SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling. Har i många år haft en fot i akademin och den andra foten i praktiken. Mitt kvalitetsmotto: ”Vi är vad vi brukar göra. Mästerskap är alltså inte en handling – utan en vana.” Det är jag stolt över i mitt arbete: Jag har skrivit bloggen i Kvalitetsmagasinet i fyra år nu och ofta funderat om inläggen har kunnat ge någon läsare inspiration i utvecklingsarbetet. Jag är därför jättestolt och jätteglad över att bli nominerad till Årets Kvalitetsprofil 2020, då jag ser det som ett tecken på att blogginläggen har uppskattats av Kvalitetsmagasinets läsare! Oavsett om jag skriver dessa blogginlägg, föreläser eller ger rådgivning, blir jag väldigt stolt om jag kan inspirera chefer och medarbetare i Sverige till att göra sina verksamheter bättre. Min största utmaning: Den statiska grundsynen på kvalitet, med fokus på dokumentation och kartläggningar, är starkt dominerande i svenska organisationer och företag. Detta utgör både en utmaning och en möjlighet att försöka inspirera chefer och medarbetare till att skifta fokus från kvalitetssäkring till kvalitetsutveckling för att öka förbättringstakten. Okänd talang: En tidigare kollega sa att jag har ett ”klibbminne”, saker fastnar i minnet. Detta har jag haft stor nytta av i livet, att exempelvis kunna memorera texter. Ansikten är också något som fastnar. Dock inte namn. Där fastnar mycket lite!

På Kvalitetsmagasinets konferens den 7 oktober koras vinnare av 2020 års pris. På grund av pandemin blev både slutdatum för nomineringen samt prisutdelningen framflyttad.

Läs mer om Årets Kvalitetsprofil 2020

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.