De är Sveriges kvalitetsmästare

Förbättringsarbete För första gången är det ett sjukhus som tar emot Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Årets kvalitetsmästare kännetecknas av kundorientering, ett personligt ledarskap och engagerade medarbetare.

De är Sveriges kvalitetsmästare

Vinnare är Karlskoga lasarett. Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ, lyfter i sin motivering upp att organisationen präglas av ett ledarskap med starkt personligt engagemang för kvalitet och ett systematiskt och kundorienterat förbättringsarbete. Medarbetarna är delaktiga och direkt involverade med ansvar för olika delar av verksamheten och arbetet med ständiga förbättringar.

Karlskoga lasarett tar systematiskt fram strategier, mål och handlingsplaner som baseras huvudmannens uppdrag samt patienternas och medarbetarnas behov. Alla verksamhetens delar präglas dessutom av ett etiskt förhållningssätt. En förebild i Sverige, konstaterar domarkommittén.

– Jag är oerhört stolt över alla engagerade chefer och medarbetare som gjort det möjligt att vi som första sjukhus i Sverige fått Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Vi har nått hit genom ett mycket målmedvetet och långsiktigt utvecklingsarbete med patienten i fokus, vilket påbörjades i slutet av 1990-talet, kommenterar sjukhusdirektör Lena Adolfsson.

Dessutom tilldelas Stora Mellösa skola ett Erkännande för framgångsrik Verksamhetsutveckling. Den 30 januari äger prisceremonin rum.

Längre artikel om Pionjärerna i Karlskoga är publicerad i KM nr1:2013.
Prenumerera
Köp digitalt lösnummer

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.