De är vinnarna av Olle Jonson-priset 2023 – robotarnas nya förtrogna

Forskning Varje år delar Svenska förbundet för kvalitet, SFK, ut pris till bästa examensarbete inom kvalitets- och verksamhetsutveckling till minne av organisationens grundare Olle Jonson. I år är pristagarna två Chalmersstudenter som har gjort en imponerande studie om kollaborativa robotar.

De är vinnarna av Olle Jonson-priset 2023 – robotarnas nya förtrogna

Syftet med Olle Jonson-priset är att stödja utbildning och forskning inom kvalitets- och verksamhetsutveckling. Priset har delats ut sedan 1991 och förutom äran får vinnarna 20 000 kronor och utrymme att presentera sitt kunskapsbidrag inför branschen på World Quality Day.

I år gick priset till Jakob Johansson och John Bredvad-Jenson, studenter vid Chalmers University of Technology, för sitt examensarbete ”En lönsam implementation av kollaborativa robotar”. En kollaborativ robot är en robot som fysiskt interagerar och arbetar tillsammans med människor på en gemensam arbetsyta, till skillnad från traditionella industrirobotar som står innanför omfattande maskinskydd för att inte orsaka skador på människan.

– Vi blev tilldelade det här området och hade inga som helst förkunskaper. Både jag och John kommer från en konstruktionsbakgrund, och detta är produktion. Så vi såg till att välja handledare med omsorg, säger Jakob Johansson.

John Bredvad-Jenson instämmer:

– Precis, jag visste egentligen inte mer än att industrirobotar är en stor farlig grej man ska hålla sig borta ifrån.

Sedan föddes ändå ett intresse, inte minst när de två studenterna började läsa på om standarderna.

– När vi blev mer insatta i ämnet såg vi hur stora möjligheterna med kollaborativa robotar faktiskt är, säger Jakob Johansson.

Båda pristagarna uppskattar att standarderna för kollaborativa robotar är möjliggörande snarare än begränsande.

– De är faktiskt ganska öppna standarder inom det här området. Det finns till exempel tre olika typer av kollaborativa operationer man kan använda sig av, säger John Bredvad-Jenson.

Responsen på examensarbetet har varit uteslutande positivit. Uppdragsgivaren Volvo är mycket nöjda med studien, och Chalmers-examinatorn var den som nominerade studenterna till Olle Jonson-priset. I dag arbetar både Jakob Johansson och John Bredvad-Jenson med en annan typ av ingenjörskap men de är inte främmande för att fortsätta studera robotar igen om tillfälle ges.

– Det är ett spännande område eftersom det är väldigt nära verkligheten, vilket passar oss båda, säger Jakob Johansson.

Mer om priset

Olle Jonson, var en av grundare till dagens SFK år 1952. Olle Jonson arbetade aktivt med att stärka och föra utbildningen framåt inom kvalitetsområdet både nationellt och internationellt. Olle var under en period ordförande för European Organisation för Quality, EOQ. SFK är medlemmar i EOQ. 

Juryns motivering 

Studien visar att man kan minska felutfall och skapa både förbättrad ergonomi för operatörer och säker hantering av interaktion mellan människa och robot. Arbetet redovisar en studie av process, koncept, riskanalys och simulering av samverkan mellan robot och människa där kvalitetstekniska verktyg har använts på ett föredömligt sätt. 

Årets finalister var:

  • Simon Andersson och Martin Jellvert Börjesson, med examensarbetet; Forskning kring implementering av verktyget Customer Journey Management är idag otillräcklig. Uppsatsen mål är att bidra till framtida utveckling av verktyget. Chalmers university of technology.
  • Jakob Johansson och Johan Bredvad-Jenson, med examensarbetet: Implementing collaborative robots to replace manual work by using product development methods and visualising the production flow. Chalmers university. of technology 
  • Rebecca Nordenström och Emelie Sjöstedt, med examensarbetet: Delaktiga och engagerade medarbetare bidrar till förbättringsarbete. Studien lyfter fram ytterligare en aspekt, engagemang sprider engagemang. Mittuniversitetet. 

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.