De blev bästa Qualisskola

Annelundsskolan i Kävlinge kommun har fått ta emot utmärkelsen Bästa Qualisskola vårterminen 2011. Stabil värdegrund, förankrade arbetsformer och systematiskt förbättringsarbete är framgångsreceptet.

De blev bästa Qualisskola

Granskningen av skolor som arbetar enligt Qualis kvalitetssystem genomfördes i slutet av januari förra året. Den verifierade att en grundläggande trygghet och trivsel genomsyrar all verksamhet på skolan, att arbetssättet och lärarrollen bidrar till elevernas ansvar för det egna lärandet och att det tydliga ledarskapet betonar delaktigheten.

Annelundsskolan fick högsta poäng inom fem av de elva kvalitetsområdena och når 114 poäng av 126 möjliga. För att bli kvalitetscertifierad i Qualis krävs minst 60 poäng och att skolan uppnår minst steg tre på den sjugradiga skalan inom samtliga kvalitetsområden.

– Vi är oerhört glada och stolta över utmärkelsen, men vi är framförallt mycket stolta över skolan och för elevernas och personalens skull. När vi började arbeta med Qualis insåg vi att kunde bli mycket bättre än vad vi redan var, vilket vi fick bekräftat tack vare granskningen. Förutom förbättringarna så är en annan vinst de pedagogiska diskussioner som föds tack vare kvalitetsarbetet och en ökad förståelse för varandras yrkesroller, säger Christina Larsson, rektor i Annelundsskolan.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.