De har nöjdast bredbandskunder enligt SKI

Undersökning Enligt Svenskt kvalitetsindex är Tele2:s företagskunder mest nöjda med sin bredbandsleverantör. På konsumentsidan är det Ownit som toppar årets undersökning.

De har nöjdast bredbandskunder enligt SKI
Stefan Trampus, Tele2.

Svenska bredbandskunder blir allt mer nöjda med sin leverantör – det framgår av den senaste mätningen från SKI, Svenskt kvalitetsindex.

Undersökningen visar att kundernas upplevelse av bemötande och kompetens fortsätter att förbättras, men SKI konstaterar också att det mycket arbete på detta område återstår, inte minst i jämförelse med andra branscher.

Företagskunderna ger Tele2 allra högst betyg jämfört med övriga bredbandsleverantörer, men skillnaderna är mycket små och många andra leverantörer har placerat sig hack i häl (se bild). Tele2 är dock den leverantör som har ökat kundnöjdheten mest.

– Vi har ett tydligt fokus och ett högt engagemang inom Tele2 när det kommer till att förbättra kundupplevelsen för våra företagskunder. Den senaste utmärkelsen från SKI förstärker vår ställning som en aktör med stort förtroende hos kunderna, säger Stefan Trampus, affärsområdeschef för företagsmarknaden på Tele2.

På konsumentsidan är det leverantören Ownit, som ingår i Telenor-koncernen, som har nöjdast kunder enligt SKI.

– Det har stundvis varit ett utmanande år, präglat av hög inflation och leverantörer som har höjt priser, vilket tyvärr lett till prishöjningar för kunderna. Vi har också haft perioder med mycket högt tryck på vår kundtjänst. Därför är det extra glädjande att se att vi i årets undersökning har lyckats höja betyget i kategorin service, säger Ownit-chefen Erik Linde.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.