De mest efterfrågade färdigheterna 2023

Karriär LinkedIn har gjort sin återkommande undersökning av vilka ”soft skills ´” och ”hard skills” som är mest efterfrågade 2023. Här är hela listan.

De mest efterfrågade färdigheterna 2023
Foto: Adobe Stock

Uttrycken soft skills och hard skills kan närmast översättas som mjuka respektive tekniska färdigheter, där de mjuka utmärks av att de inte kräver någon form av tekniska verktyg.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsmagasinet premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om bättre verksamhetsutveckling.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på kvalitetsarbete i Sverige.
  • Kontinuerligt nya aktuella erbjudanden av mervärden.
Redan prenumerant?

I kompetensbristens Sverige kan det löna sig att hålla koll på vilka färdigheter som arbetsgivarna kommer att konkurrera om framöver. Det kan också ge en hint om ino vilka områden det kan vara värt att satsa på fortbildning av teammedlemmarna för att möta morgondagens affärsbehov.

De mest efterfrågade soft-skills-färdigheterna 2023:

Management. Chefer med god förmåga att planera, organisera och förvalta verksamheter efterfrågas inom nästan alla branscher.

Kommunikation. Med digitalisering och hybridarbete har kommunikation via olika kanaler bara blivit ännu viktigare.

Kundtjänst. Kundupplevelsen blir allt viktigare för kunderna visar undersökningar, och förståelsen för god kundhantering behövs på allt fler positioner i näringslivet.

Ledarskap. I dagens föränderliga värld krävs ledare med stor förmåga att hantera och anpassa sig till nya hinder och möjligheter, och samtidigt inspirera team och medarbetare att vilja följa dem och prestera på hög nivå.

Försäljning. Försäljningskompetens är användbart inom olika verksamhetsområden, rekrytering (för att attrahera rätt kandidater) så väl som ledarskap (till exempel för att locka investerare).

Projektledning. Denna färdighet är nyckeln till att projekt färdigställs i tid, inom budget och på en rimlig kvalitetsnivå. Bra projektledning är extra viktig inom tvärfunktionella team och team som är geografiskt distribuerade.

Forskning. I en föränderlig affärsmiljö är forskningsförmåga avgörande för gott beslutsfattande och strategiutveckling. Det kan vara att forska om marknadstrender, köpbeteende och nya teknologier, i syfte att förbli relevant.

Analysförmåga. På många arbetsplatser uppmuntras kompetenta medarbetare till självledarskap. Att självständigt lösa komplexa problem och fatta välinformerade beslut förutsätter god analysförmåga.

Marknadsföring. Marknadsföring har gått från en isolerad arbetsfunktion till en tvärfunktionell förmåga, som hjälper organisationer att skilja ut sig från sina konkurrenter, vare sig det innebär att pitcha sina produkter till kunder eller rekrytera talang.

Teamarbete. Samarbete mellan olika medlemmar i ett team möjliggör kollaborativ problemlösning och därmed större chans till innovativa lösningar.

Fakta

De mest efterfrågade hard skills-färdigheterna:

Mjukvaruutveckling

SQL

Finans

Python

Java

Dataanalys

JavaScript

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.