De sju stegen till framgångsrik förändring

Förändringsarbete Ledningens engagemang är nummer ett när stora förändringsarbeten ska genomföras. Det menar Heléne Lidström, föreläsare, konsult och författare som ledde arbetet med att införa en aktivitetsbaserad arbetsplats på Microsoft Sverige och som lyfter fram de sju viktigaste stegen till framgångsrik förändring.

De sju stegen till framgångsrik förändring

Heléne Lidström är en av de mest tongivande rösterna när det gäller omställningen till ett nytt arbetsliv. I sin bok ”Det nya arbetslivet – Så skapades Sveriges bästa arbetsplats” beskriver hon det projekt som genomfördes på Microsoft, som bland annat möjliggjordes tack vare den snabba teknikutvecklingen.

– Den har påverkat våra liv betydligt mer än vi tror – både privat och på jobbet. Nu kan vi arbeta var som helst, när som helst, säger hon.

Det var 2011 som Heléne Lidström fick uppdraget att leda arbetet med att införa en ny typ av arbetsplats på Microsoft – inte ett flexkontor med för få arbetsplatser, utan en aktivitetsbaserad arbetsplats. Antalet skrivbordsplatser drogs visserligen ned till 50 procent, men man byggde också upp en rad nya miljöer som uppmuntrade till samarbete och spontana möten med kollegor.

– Poängen med en aktivitetsbaserad arbetsplats är att det ska finnas flera olika platser att välja mellan, beroende på arbetsuppgifter, betonar hon.

Popcornmodellen

Innan förändringsarbetet startade var det många medarbetare som uttryckte sin tveksamhet. Heléne Lidström använder 20-60-20-modellen eller popcornmodellen för att beskriva hur en organisation brukar se på större förändringar.

– 20 procent ser generellt positivt på förändringen, 60 procent behöver ofta mer tid på sig att sätta sig in i och förstå vad förändringen handlar om, medan de sista 20 procenten är skeptiska. Den stora utmaningen är att få alla att börja poppa, säger hon.

Heléne Lidström. Foto: Mikael Sjöberg.

Heléne Lidström lyfter fram tre hörnstenar som är viktiga för att skapa engagemang och för att medarbetarna ska få ut maximalt av det nya sättet att arbeta.

– Människans behov måste sättas i centrum för att alla ska känna sig motiverade och prestera på topp. Platsen, kontorsytan måste utformas, beroende på vad man vill uppnå. Tekniken har även stor betydelse på en aktivitetsbaserad arbetsplats. Ju högre grad av digitalisering, desto större möjligheter till flexibilitet.

Läs även: 10 steg till att skapa engagemang för  förändring.

Förändringarna på Microsoft resulterade framförallt i ökad arbetstrivsel och kreativitet. Den övergripande nöjdheten med arbetsplatsen gick upp från 57 till 91 procent, visade en intern undersökning.

– Faktum är att de mest negativa blev de mest positiva när de insåg fördelarna, konstaterar Heléne Lidström.

Heléne Lidströms sju steg till framgångsrik förändring.

1. Ledningen spelar en central roll – ledningen måste fullt ut stå bakom förändringen, kunna förklara varför man gör den och vara goda ambassadörer.

2. Tydlig vision och målbild – skapa berättelsen om varför förändringen är viktig samt göra den begriplig, hanterbar och meningsfull.

3. Utmana alla, utan undantag – rädslor är naturliga och utvärderingen görs först när förändringen genomförts.

4. Engagemang och delaktighet – slarva inte med att förstå var medarbetarna befinner sig i förändringsprocessen och att aktivera med rätt insatser för varje individ.

5. Delegera ansvar – ett klassiskt fel är att bilda en projektgrupp som ska göra allt istället för att låta alla bli ”förändringsledare” och på sitt sätt bidra.

6. Investera i förändringen – en förändring ska alltid ses som en investering och investeringar kostar i form av tid, pengar och resurser.

7. Kommunikation, kommunikation, kommunikation – kommunikation är alltid viktigt, speciellt i förändringar, även när det inte finns något att kommunicera.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.