De ska stödja Ukrainas kvalitetsinfrastruktur

Kvalitetssäkring Swedac och SIS har slutit ett avtal med Sida för att stötta Ukraina i att upprätthålla kvalitet och säkerhet i produkter och tjänster under kriget.

De ska stödja Ukrainas kvalitetsinfrastruktur
Foto: Adobe Stock

Projektet håller på i fyra år och omfattar cirka 30 miljoner kronor som ska gå till olika samarbeten med ukrainska organisationer vad gäller standardisering, reglerad mätteknik, ackreditering och marknadskontroll.

Ulf Hammarström, generaldirektör på Swedac. Foto: Anna Sigge

– Det är viktigt att så långt som möjligt upprätthålla kvalitet och säkerhet i produkter och tjänster även i krigstid. Detta möjliggör i sin tur ett deltagande i internationell handel vilket är oerhört viktigt för att samhället ska fungera. Vi hoppas också att projektet ska kunna bidra till fördjupade och långsiktiga samarbeten inom viktiga områden, exempelvis digitalisering, säger Ulf Hammarström, generaldirektör på Swedac, i ett pressmeddelande.

Nästa steg är att skriva ett avtal med ekonomiministeriet i Ukraina och påbörja planeringen av insatserna de kommande åren. Vissa insatser påbörjas redan i år, bland annat för att stötta det ukrainska ackrediteringsorganet att behålla sin status inom internationell handel.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.