De tre elementen i en sund teamkultur

Förbättringsledning Kulturen i teamet består medlemmarnas vanor och beteendenormer. Denna kultur har stor inverkan på teamprestationen. Varje ledare vet att de måste bygga en stark teamkultur, men vad innebär det rent faktiskt?

De tre elementen i en sund teamkultur
HOW-metoden är både teori och upplevelsebaserad träning.

I en artikel i Harvard Business Review går organisationspsykologen och författaren David Burkus igenom tre nyckelelement som forskningen lyfter som viktiga för att vårda och utveckla teamets kultur.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsmagasinet premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om bättre verksamhetsutveckling.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på kvalitetsarbete i Sverige.
  • Kontinuerligt nya aktuella erbjudanden av mervärden.
Redan prenumerant?

Psykologisk trygghet. Känner sig teammedlemmarna trygga med att uttrycka sig själva, vågar de uttrycka frågor eller oro, vågar de vara oense med varandra och göra misstag? När det råder psykologisk trygghet är medarbetarna mer benägna att agera, framföra åsikter och uttrycka oro innan ett fel har uppstått.

Gemensamma mål. Alla bör förstå hur deras egen expertis och ansvar bidrar till teamets totala prestation och dess plats inom det bredare organisatoriska sammanhanget.

Prosocialt syfte. Att känna till syftet med sitt arbete räcker inte; medarbetarna vill också veta vem deras arbete tjänar. När teammedlemmarna vet att de gör ett värdefullt bidrag till världen och producerar arbete som påverkar andra positivt, så känner de ett ”prosocialt syfte”, det vill säga att de bidrar till att gynna andra eller samhället som helhet. Detta i sin tur driver kollektivt fokus och motivation.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.