De viktigaste standarderna inom kvalitetsledning

Standarder I dag finns över 22 000 globala standarder att välja bland för organisationer som vill jobba systematiskt med kvalitet.
Kvalitetsmagasinet bad Bengt Rydstedt från SIS att välja ut de viktigaste standarderna – de där som alla bör känna till. En grannlaga uppgift, som blev något mindre svår av att vi lät ISO 9000-familjen kvala in som en enda punkt på vår topplista.

De viktigaste standarderna inom kvalitetsledning
Nedan presenteras några av alla 22 000 globala standarder.

ISO 9000 – kungafamiljen i standardernas värld

ISO 9000-serien är en uppsättning internationella standarder som definierar kvalitetsledningssystem. De används av många tjänste- och varuproducerande företag, inom offentlig och ideell verksamhet i hela världen. ISO 9001 har blivit världens mest kända och använda kvalitetsstandard, och har banat väg för många andra standarder i både privat och offentlig sektor.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Kvalitetsmagasinet premium

Läs vidare – starta din prenumeration

  • Tillgång till vår digitala Premium-tjänst om bättre verksamhetsutveckling.
  • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på kvalitetsarbete i Sverige.
  • Kontinuerligt nya aktuella erbjudanden av mervärden.
Redan prenumerant?
Bengt Rydstedt, projektledare, SIS.

Serien innehåller både vägledande standarder och en kravstandard. Skillnaden är att i en vägledande standard finns inga krav i införandet, och man kan inte certifiera sig enligt en sådan. En kravstandard, däremot, kan vara underlag för certifiering.

Om

9000-serien innehåller följande standarder:

ISO 9000: Beskriver grundprinciperna och terminologin för kvalitetsledning.

ISO 9001:2015: En så kallad kravstandard för ledningssystem som organisationer kan certifiera sig mot.

ISO 9004:2009: Ger vägledning till införandet och förbättring av verksamheter.

ISO 19011:2011: Ger riktlinjer för revision av ledningssystem.

ISO 10015 – Riktlinjer för kompetensförsörjning och personlig utveckling

Det här är en av många standarder som stöttar 9000-serien. Den hjälper företag och organisationer att planera för morgondagens kompetensbehov.

ISO 10018 – Ger vägledning för medarbetares delaktighet

En viktig standard eftersom kvalitet är beroende av medarbetarnas kompetens och engagemang.

SIS-WA 3 – Processen för effektivt ledningsgruppsarbete

(WA står för workshop agreement)

Syftet med denna vägledning är att ge en ”best practise” som stödjer, förenklar och förbättrar ledningsgruppsarbetet. Workshop agreements är dokument som utvecklats och godkänts i en öppen workshop, och återspeglar endast det innehåll som deltagarna i workshoppen kommit överens om. De har inte status som en svensk standard, vilket innebär att de inte har samma höga krav på konsensus och öppenhet som en standard. WA 3 är dock i processen att få status som en svensk standard.

ISO 10001–10005-serien

Standardserien ISO 10001–10005 handlar om kundtillfredsställelse – denna viktiga byggsten i kvalitetsarbetet – och ger kvalitetsvägledningar till ISO 9001. Flera av seriens standarder tar sig in på vår topplista:

Om

Kundtillfredsställelse

SS-ISO 10001:2019

Innehåller bland annat ett policyverktyg som hjälper företag och organisationer att arbeta med etiska frågor och ”code of conduct” i förhållande till kunder och andra intressenter.

SS-ISO 10002:2019

Ett kundhanteringssystem som är inriktat på att öka kundnöjdheten. ISO 10002 ger bland annat vägledning för behandling av klagomål.

SS-ISO 10004:2019

Ger olika metoder som kan användas för att övervaka och mäta kundnöjdheten. Det kan vara såväl webbaserade enkäter som djupintervjuer och diskussionsgrupper.

SS-ISO 10005:2018 

Passar organisationer där det är viktigt att arbeta med kvalitetsplaner kring exempelvis processer, produkter, tjänster och projekt. Ofta handlar det om att kunna leva upp till tydliga krav från kunder eller lagstiftning.

SS-ISO 10006:2018 – Ledningssystem för kvalitet

Vägledning för kvalitetsledning i projekt. Fokuserar på att organisationer ska införa och utveckla system för dokumentation som samlas in under projekt och sedan analyseras i förbättringssyfte.

SS 624070:2017 – Kompetensförsörjningsprocessen

En svensk standard som ger riktlinjer för hur en organisation kan säkerställa att rätt kompetens utvecklas utifrån verksamhetens faktiska behov. Den erbjuder redskap för att utifrån uppställda mål utveckla och upprätthålla organisationens samlade kompetens. På så vis kan verksamheten utvecklas både på kort och lång sikt.

En väl fungerande kompetensförsörjningsprocess ger många fördelar, till exempel:

  • attraktiv arbetsplats
  • rätt kompetensutveckling
  • mer effektiv och flexibel organisation
  • ökad arbetstillfredsställelse
  • bättre hantering av oförutsedda händelser och risker.

ISO 45001 – Ledningssystem för arbetsmiljö

En internationell ledningssystemstandard för arbetsmiljö som hjälper organisationer med systematiskt arbetsmiljöarbete. Den ställer bland annat krav kring säkerhet, psykosocial arbetsmiljö, ledningens engagemang och medarbetarnas delaktighet.

ISO 14001 – Ledningssystem för miljö

Kravstandarden för införandet av ett miljöledningssystem. Hjälper alla typer av organisationer att minska sin miljöpåverkan men ger också ett stöd för verksamhetsutveckling.

ISO 56001 – Kravstandard för innovationsledning

När yrkesgruppen innovationsledare växer så ökar också behovet av standarder för innovationsledning. I 56000-serien ingår bland annat definitioner (ISO 56000) och vägledning för innovationsledningssystem (ISO 56002). Den senare vägleder ledningssystem på samma sätt som till exempel 9001. Kravstandarden ISO 56001 håller just nu på att utvecklas. När den är klar kommer aktörer inom innovationsledning att kunna certifieras.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.