Debatt: Vinster och kvalitet hänger samman

Debatt Under våren avser regeringen – med stöd av Vänsterpartiet – att lägga fram en proposition med förslag om vinsttak för privata bolag inom skola och omsorg, en proposition som troligen helt kapitulerar inför kvalitetsmätningar och högre kvalitetskrav. Det är ett orimligt och djupt oroande ställningstagande.

Debatt: Vinster och kvalitet hänger samman

Utredaren Ilmar Reepalu (S) menar att privata välfärdsföretag mer eller mindre bedriver rovdrift på skattebetalarnas pengar och att höga vinster leder till sämre kvalitet. Kvalitet går enligt hans utredning heller inte att mäta på ett tillförlitligt sätt.

Inte oväntat blev motreaktionen kraftig. Bland annat från Alliansföreträdare, men också från professionen och från flera av regeringens egna remissinstanser, däribland Konkurrensverket och Riksrevisionen. Många kritiker har fört fram att rovdriften bäst hålls i schack genom höga kvalitetskrav och löpande resultatuppföljningar.

På så sätt måste privata välfärdsbolag återinvestera i verksamheten för att upprätthålla och utveckla hög kvalitet. Av det följer god tillgång till resurser, effektiva vårdprocesser och en evidensbaserad patientsäker vård som normalt definieras som bästa tillgängliga kunskap.

Men hur hänger vinster, kvalitet och evidensbaserad vård egentligen ihop? Företag som fokuserar för mycket på vinster tvingas kompromissa med kvalitet och riskerar att uppvisa brister i vårdresurser, vårdskador, patientsäkerhet, tillgänglighet och resultat.

Företag som däremot enbart har kvalitet som mål, och därmed bortser från positiva ekonomiska resultat, riskerar däremot att driva en ekonomisk ineffektiv verksamhet med stora avvikelser mot gällande budgetramar och stora underskott. I det första fallet äventyras en patientsäker och evidensbaserad vård och i det andra fallet ekonomin och långsiktigheten.

Vinster, kvalitet och patientsäker evidensbaserad vård är kommunicerande kärl som behöver vara i balans. Men på vilken nivå? Politiker och medborgare måste ange riktningen, hur resurserna ska prioriteras och vilka kvalitetskrav som ska ställas på hälso- och sjukvården. Att enbart diskutera vinster leder ofrånkomligen i fel riktning. Likaså att endast ropa efter ökade resurser och högre kvalitet.

Vinster och kvalitet hänger ihop och måste behandlas tillsammans. I den bästa av världar leder högre vinster till bättre kvalitet och bättre kvalitet till högre marginaler. Alla verksamheter, både privata och offentliga, behöver se över hur de ska generera överskott med hög kvalitet och patientsäker evidensbaserad vård.

Om verksamheten till äventyrs lyckas med både och så driver vårdgivaren en högeffektiv vårdverksamhet ur flera perspektiv. Den driftsform som bäst lyckas prestera goda ekonomiska resultat med kvalitet och evidensbaserad vård i balans på en hög nivå har ett självberättigande i vår skattefinansierade hälso- och sjukvård.

Det handlar alltså inte om vinster eller kvalitet. Det handlar om både och. Samtidigt.

Lauri Nevonen, leg. psykoterapeut, docent vid Örebro Universitet och vd Praktikertjänst Psykiatri

Debattartikeln har tidigare publicerats på Altinget.se den 12 oktober 2017.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.