Delade meningar om synen på ledaren

Kommunikation Det råder delade meningar mellan allmänheten och kommunikatörer om vad som utmärker en bra ledare. Kommunikatörernas rådgivning kring ledarskapsprofilering riskerar därför att leda fel.

Det visar en ny undersökning som utförd av European Public Relations Education & Research Association där man jämfört allmänhetens syn på ledarskap med kommunikationsbranschens.

Undersökningen visar att det finns stora skillnader mellan det som allmänheten tycker är viktigt och kommunikatörers syn på vad som utmärker en bra ledare. Medan allmänheten definierar bra ledarskap utifrån sin roll som medarbetare, sätter kommunikatören företagets intressen först.

Öppen kommunikation

Det är framför allt åsikterna kring vad som är viktigt för att ett företag ska uppfattas som en ledare som skiljer sig åt. Att trovärdighet och kvaliteten på företagets produkter och tjänster är synonymt med ett starkt ledarskap är man överens om.

Men medan kommunikatörer värdesätter innovation och CSR, tycker allmänheten att det är viktigare med företagets kundservice och att det är en bra arbetsplats.

Att kommunicera öppet och transparent och att föregå med gott exempel är en annan viktig egenskap hos en ledare som både allmänhet och kommunikatörer är överens om.

Däremot fäster kommunikatörerna allt för stor vikt vid att ledaren ska kunna berätta en övertygande historia om organisationen och den långsiktiga visionen. Frågor som rör samarbetsförmåga, kultur och mångfald prioriteras ned. Dessa frågor tycker dock allmänheten är betydligt mycket viktigare.

Bra framförande slår allt

Undersökningen visade också att personliga tal och framträdanden och en bra hemsida har störst inverkan på vår uppfattning om ett företags ledarskap.

– Den företagsledare som vill vässa och faktiskt verklighetsanpassa sin ledarskapskommunikation tjänar på att träna sig i muntligt framförande. Ett starkt framträdande slår fortfarande det mesta, säger Janna Sundewall, vd på kommunikationsbyrån Geelmuyden Kiese.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.