Delaktighet bakom bästa arbetsplatsen

Ett långsiktigt arbete för att göra strategi och mål tydliga och skapa delaktighet bland personalen. Så ser det koncept ut som gjort Kanal 5 till en av landets bästa arbetsplatser.

Att Kanal 5 är en bra arbetsplats finns det dokumentation på. Under 2004 har de både hunnit utses till en av Europas tio bästa arbetsplatser i tävlingen 100 Best Workplaces in Europe och till Sveriges bästa arbetsplats av Oxford Research och Great Place to Work Institute Europe.

Ändå slår Kanal 5:s vd Manfred Aronsson nästan ifrån sig när placeringarna kommer på tal och förklarar frankt att det mest handlade om att få någon utifrån som granskade arbetsplatsen och ett kvitto på att den fungerade.

– Men visst var det roligt att vi vann i Sverige och kom bland de bästa i Europa, konstaterar han.

Lönsamt tv-företag

Idag är Kanal 5, med sina cirka 100 anställda i Stockholm och London, ett mycket lönsamt tv-företag, vilket inte tillhör vanligheterna i branschen. Det är bland annat ett resultat av det långsiktiga arbetet med att skapa en bra arbetsplats, enligt Manfred Aronsson. Att skapa en optimal arbetsplats handlar inte om antalet fruktfat eller cappuchino-maskiner utan om att ha tydliga mål och strategier för verksamheten som alla på arbetsplatsen är väl införstådda med och som alla ställer upp på. Kort sagt att det som sker är tydligt, strukturerat och att det erbjuds delaktighet.

– Vi har arbetat mycket med att visa vart vi ska och vad var och en ska göra, berättat Manfred Aronsson. Och med att få våra anställda involverade.

Långsiktigt arbete

Gång på gång återkommer Manfred Aronsson till att det handlar om ett långsiktigt arbete i olika forum och inte bara något man diskuterar en enstaka gång på en kick off. Det handlar istället att gång på gång definierar mål, följa upp vad som händer och att bryta ner mål på avdelnings- och individnivå.

– Folk har behov av att veta vad som gäller. Man kan säga att de har en hage inom vilken de kan röra sig mycket fritt. Med tydliga ramar blir det mindre konflikter och problem, men samtidigt gäller det att inte kväva folk, säger Manfred Aronsson.

Därför är de möten som sker i samband med att höst- respektive vårtablåerna presenteras viktiga. Här finns möjligheter att ställa chefer mot väggen och lufta sina åsikter ordentligt.

– Vi använder uttrycket ”tänd alla lampor” och det är ok att ställa jobbiga frågor utan att det uppfattas som näbbigt, säger Manfred Aronsson. Det upplevs mycket positivt av våra anställda.

Fem resor

På Kanal 5 arbetar de också kring resebegreppet och varje avdelning har sin egen resa där det gäller att skapa en positiv utveckling. Ett nyckelbegrepp är den inre resan, där man arbetar kring ledord som kultur, arbetsklimat, attityder och hur man agerar mot varandra under heldagarsseminarier under ledning av personalchefen Katarina Berg. Arbetet har bland annat mynnat ut i ett policydokument som alla skrivit under på och där man förklarar vad man är överens om.

– Det är viktigt att ingen är prestigefull och att alla respekterar varandra, säger Manfred Aronsson. Att förändra människors attityder är den kanske svåraste biten i vårt arbete och tar tid.

Stor tydlighet

För att ständigt ha fokus på målen och strategierna har Kanal 5 även så kallade ”positiva frukostar” några gånger om året där man stämmer av vad som hänt. Ibland bjuds externa talare in. Vidare har de en årlig arbetskonferens utomlands under två dagar där en omvärldsanalys genomförs och där det diskuteras om strategierna håller.

– Människor är i behov av att veta vad som händer och målen måste ständigt revideras, konstaterar Manfred Aronsson.

På Kanal 5 sätter man upp sju årliga kvantifierbara mål, exempelvis marknadsandel varumärkesstyrka. För att tydligt redovisa hur företaget ligger till varje månad finns ett stoppljus för varje mål, där grönt betyder att målet uppnåtts och rött att de ligger under målet. Även här handlar det således om maximal kommunikation och delaktighet.

– Resultatet visar att alla tycker att det är roligt att gå till jobbet och att arbeta på Kanal 5, säger Manfred Aronsson. I utbyte har vi fått en framgångsrik verksamhet dit många söker sig.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.