Delat ledarskap kan möta vårdpersonalens önskan

Stödjande, tillgängliga och engagerade chefer i det dagliga arbetet eftersöks av vårdpersonal. Och det är just personalens delaktighet som har avgörande betydelse för att få till organisationsförändringar. Det menar Kristina Rosengren som studerat hälso- och sjukvårdsorganisationer i förändring.

För att bemöta vårdpersonalens efterfrågan pekar Kristina Rosengren på delat ledarskap. Det innebär att två avdelningschefer delar på chefsskapet. Genom gemensam värdegrund och kompetenser som kompletterar varandra kan synergieffekter uppnås.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.