Den digitala omställningen försvårar beslutsfattandet

Digitalisering Den digitala omställningen innebär en stor positiv möjlighet för tillverkningsindustrin, men gör det också svårare att fatta långsiktiga beslut. Det visar en undersökning bland beslutsfattare i branschen.

Den digitala omställningen försvårar beslutsfattandet

Närmare två tredjedelar av företagsledarna inom tillverkningsindustri uppger att den digitala omställningen är den största utmaningen för tillverkningsindustrin, men en övervägande majoritet, 80 procent, upplever att den har en positiv effekt på såväl företag som branschen i stort. Det visar en undersökning som Censuswide gjort på uppdrag av Fujitsu.

Även om företagsledarna är entusiastiska inför digitaliseringen så uppger drygt två tredjedelar att digital disruption gör det svårare att fatta långsiktiga beslut. 98 procent menar att deras organisationer redan har påverkats av den digitala omställningen och 90 procent säger sig även ha vidtagit åtgärder för att dra nytta av utvecklingen.

Många upplever också att de är mer bekväma i dag med att ta beslut relaterat till digitalisering än vad de var för två år sedan. Samtidigt svarar 71 procent att samarbeten med tekniska experter är avgörande för deras framtida framgång. Samverkan med andra organisationer anses också vara en nyckelfaktor och 36 procent svarade att de redan fokuserar på att utveckla olika partnerskap.

Branschen uttrycker dock ett stort självförtroende. 69 procent ser tillverkningsindustrin som ledande inom digital transformation och 63 procent anser att den egna organisationen ligger i framkant. Detta gör tillverkningsindustrin till en av de mest framstående branscherna när det kommer till digital transformation. Endast sektorn för finansiella tjänster uppvisar större självförtroende på området.

– Företagsledarna är medvetna om att de måste göra mer för att fullt ut bli en del av den digitala arenan och strategiska partnerskap blir ett värdefullt verktyg för att nå dit. Men det kommer krävas en ökad snabbrörlighet för de företag som vill fortsätta ligga i framkant för att inte tappa mark till sina konkurrenter, säger Christof Schleidt, Director Business Development och Digital Transformation på Fujitsu i en kommentar till undersökningen.

Om undersökningen: 

Fit for Digital: Co-creation in the Age of Disruption genomfördes i september 2016 bland 1180 beslutsfattare i mellanstora och stora företag inom offentlig sektor, finans, detaljhandel och tillverkningsindustrin i nio länder.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.