Den goda skoldagen gav pris

Tid för samtal och tid för eftertanke är två grundstenar i det prisbelönade projektet Den goda skoldagen. Genom projektet har arbetsmiljön för både elever och lärare i Surahammars sex grundskolor förbättrats.

Resurspedagogen Peter Håkansson har varit drivande i arbetet med att skapa en bättre skolmiljö i Surahammar, som inleddes läsåret 2000/2001. Då intervjuade han 350 elever i årskurs 3-7 i Surahammars skolor om hur de upplevde sin skolsituation. Slutsatsen var att barnen upplevde skolan som stökig och att de behövde arbetsro. Peter Håkansson har arbetat som lärare i 32 år, bland annat med barn i behov av särskilt stöd och menar att det inte är barnen som är problemet när skolmiljön är stökig. Skolans miljö är bara en spegling av den ökande stressen i samhället.

Promenad på schemat

För att skapa ett mer avslappnat klimat i skolan gjordes en rad förändringar. Varje morgon börjar numera med en samling då man pratar igenom vad som ska hända under dagen. För att få mer struktur på arbetet läggs schemat i längre pass och varje dag ingår en halvtimmes promenad i schemat. Promenaderna ska råda bot på ”spring i benen” och är ett tillfälle för samtal mellan lärare och elever. Massage och avslappning ingår i schemat under veckan och varje skoldag avslutas med en utvärdering. Meningen är att man ska fokusera på det som varit bra och sedan försöka ta med sig det till nästa dag, berättar Peter Håkansson.

Samtal och reflektion

Alla lärare erbjöds också ett reflektionsår. Det innebar att de under ett år fick en och en halv timme varannan vecka för reflektioner och funderingar.

– Man sitter och tomglor, som det heter på Surahammarspråk, förklarar Peter Håkansson.

200 lärare nappade på erbjudandet och de har dessutom bildat 26 samtalsgrupper. Det goda samtalet är nämligen ytterligare en grundsten i arbetsmiljöarbetet i Surahammar. Ett samtalsrum används för bland annat konfliktlösning, både mellan elever och mellan elever och lärare. En grundregel är att bägge parter måste visa respekt för varandra, oavsett om man är barn eller vuxen.

– Folk mår bra om någon lyssnar på dem, säger Peter Håkansson.

Rätt perspektiv

Projektet har hittills inte kostat en krona utan genomförts med befintliga resurser. Det handlar inte om att satsa mer pengar utan om att ändra förhållningssätt, menar Peter Håkansson.

– Det kostar inget att välja ett bra perspektiv.

Han tror att resultatet främst kommer att visa sig på längre sikt, men kan konstatera att ansträngningarna redan har gett en lugnare arbetsmiljö för både elever och lärare.

Peter Håkansson har tilldelats Utbildningsakademins pris på 25 000 kronor för sina insatser i Surahammar. Pengarna kommer han att använda till att fortbilda sig inom bland annat samtalsteknik.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.