Den nya arbetsplatsen

Det handlar inte bara om att få mat på bordet längre. Arbetsplatsen är en värdeskapande del av var man och kvinnas liv; en slags talangfabrik, enligt affärspsykologen Jan Blomström.

Den nya arbetsplatsen

Jan Blomström riktar sig med sin nya bok Talangfabriken till medarbetare som vill vara med och bidra till en modern arbetsplats. Vad innebär det då? Jo, att arbetsplatsen skapar utrymme för att olika sorters talanger ska kunna utvecklas och växa sig starka, både som individer och som yrkespersoner. Boken vill vara en inspiration och förändra hur vi ser på arbetsplatsen som sådan.

Som läsare får du tips på verktyg som kan hjälpa dig påverka din egen arbetssituation i den generationsväxling som arbetsmarknaden genomgår. En omställning som på många sätt utmanar givna sanningar om vad som är rätt och riktigt på jobbet.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.