Den nya ekonomin saknar kvalitetstänkande

– Vi måste hitta sätt att säkra utvecklingen av våra små och medelstora företag och där är kvalitet ett nyckelbegrepp.
Det säger Sven Christer Nilsson, styrelseordförande i SIQ, som befarar att många av de unga företagen som uppstått i den så kallade nya ekonomin kan komma att försvinna just på grund av bristande kvalitet i verksamheten.

Dotcom-döden har blivit ett begrepp under det senaste året. Aktiekurserna för IT-företagen har fallit på börsen och många av e-handelsföretagen har fått slå igen sina portar. Men den nya ekonomin är trots allt här för att stanna. I fjol stod näthandeln för 0,5 procent av den totala världshandeln, och redan om fyra år tror man att motsvarande siffra kommer att vara 10 procent. Vidare väntas e-handeln stå för den största delen av BNP-tillväxten.

– Är e-handeln död? undrar Sven Chister Nilsson, grundare av Startupfactory och nybliven styrelseordförande i SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling. Ifjol handlades det för sju miljarder kronor på nätet, 100 000 nya e-handelssajter etablerades, men det var endast en bråkdel av dessa som gick i konkurs. Den nya ekonomin står för en hypertillväxt och det måste vi förbereda oss för.

Renässans för entreprenörer

Den nya ekonomin innebär framför allt en renässans för entreprenörer. Nya företag med fräscha idéer kan snabbt få fotfäste på marknaden. Sven Christer Nilsson betonar att den ledande rollen som Skandinavien har när det gäller IT också är helt beroende av entreprenörerna. Men tittar man på vilka företag det är som lyckas med e-handel på konsumentsidan så är det de traditionella postorderföretagen som Ikea, Hennes & Mauritz och Clas Ohlson.

– Dessa företag har kunskap om logistik, de kan garantera leveranser och vet att ta betalt och det var dessa områden som de största bristerna fanns i de e-handelsföretag som lämnade marknaden under förra året.

Det som saknas i de nyetablerade företagen är alltså ett kvalitetstänkande inom såväl organisationsutveckling som affärs- och verksamhetsutveckling. Sven Christer Nilsson lyfter fram kundorientering som ett viktigt område för dessa företag att utveckla.

– Organisationers långsiktiga framgång beror på dess förmåga att motsvara kundernas behov. Har de nya företagen gjort det? Har de överhuvutaget lyssnat på sina kunder? Affärer på nätet kräver mer än en häftig hemsida och de traditionella postorderföretagen har varit bättre på att lösa infrastrukturen bakom dem. Dessutom känner de sina kunder och vet vad de vill ha.

Fort men fel

Ett annat viktigt område att utveckla är processorientering. Genom att analysera och förbättra flöden kan företag utveckla sin organisation och undvika att göra samma fel om och om igen. Detta är speciellt viktigt i en värld av tillväxt. Men Sven Christer Nilsson tycker sig se att företag på den nya marknaden tenderar att leva efter devisen ”fort men fel”.

Även när det gäller kontroll över arbetsprocesser i företaget finns det brister. Många företag har exempelvis inte följt lagar och regler kring anställning och uppsägning.

– Den berömda 20-timmarsdagen håller inte i längden, orken räcker inte till, säger han. Utbrändhet är ett växande problem i den nya ekonomin. Det är roligt att det går snabbt, men företaget måste bäras av långsiktighet. Värdet i de nya företagen ligger i just människan.

Kvalitetsfrågorna avgörande

Han ser en risk att de nya företagen försvinner just på grund av bristande kvalitet. Detta är oroande eftersom de tillför mycket nytt tänkande och dessutom är snabba på att ta till sig och tillämpa ny teknik. Därför tycker Sven Christer Nilsson att det är viktigt att kunna hjälpa dessa företag och hitta kvalitetssytem som kan passa deras verksamhet. Här ser han att SIQ har en viktig uppgift att dels erbjuda program som riktar sig till företagen i den nya ekonomin, dels bedriva uppsökande verksamhet.

– Många av den nya ekonomins entreprenörer är unga och har ingen eller liten erfarenhet av arbetslivet. De har inga förbilder och känner heller inte till förändringsarbetets faser. Jag tror att många konkurser hade kunnat undvikas om man satsat på kvalitetsarbete från början.

Som entreprenörsföretag med kreativitet och spontanitet som ledstjärna kanske det kan kännas stelbent att arbeta med organisations- och verksamhetsutveckling, men Sven Christer Nilsson tror inte att det finns någon motsättning mellan entreprenörsskap och kvalitetsarbete.

– Nej, det gör det inte inte. Det är viktigt för ett entreprenörsföretag att få in ledarskapsfrågorna redan från början, att teckna ned vad man vill göra, veta vad man köper och ställa hårdare krav på kvalitet, säger Sven Christer Nilsson. Dessutom bör de förvänta sig hårdare krav från kunderna så att de är beredda att möta deras behov och önskemål.

Utveckla det gamla i det nya

Sven Christer Nilsson tror att företagen från den gamla ekonomin och de från den nya har mycket att lära av varandra. Den gamla ekonomins kunskap om verksamhetsutveckling och organisation behövs, liksom den nya ekonomins snabbhet och passion.

– Det kommer att ta tid att välja ut de tjänster vi tycker är bäst och därför behövs testballongerna, betonar han. Det viktigaste som jag vill att den nya ekonomin ska behålla är passionen, men jag vill se många fler entreprenörer som vill utveckla den traditionella ekonomin och ta den gamla världen in i den nya.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.