Designinspirerad metodik ger nya lösningar

Förbättringsarbete Traditionella problemlösningsmetoder har en begränsning, fokus ligger på att fixa problemet. Men i en värld där det gäller att hänga med i snabba förändringar kan metoder som öppnar för nytänkande göra hela skillnaden.

Designinspirerad metodik ger nya lösningar

Det är vanligtvis problemet som ligger i fokus när vi ger oss i kast med problemlösning. Men risken är att vi helt missar de möjligheter till utveckling som döljer sig bakom problemet.

– Det är en fundamental skillnad på problemlösning – få problemen att försvinna – och att söka möjligheter och skapa – att frambringa något nytt. Traditionella metoder med fokus på att lösa problem fungerar inte lika bra i vår tid av snabba förändringar i värderingar och teknik menar Anders Wikström, Senior forskare på SICS Swedish ICT Västerås.

Han reser just nu land och rike runt med workshopen Tänktankar, för att lära ut en probelmlösningmetodik som bygger på designtänkande. Första uppdraget i Linköping handlade om att förebygga fallskador. Andra uppdraget i Umeå handlar om idégenerering kring framtida fossilfria städer.

Designarbete karakteriseras av icke linjära processer där man genom hela processen har användaren i fokus. Med hjälp av visuella verktyg och metoder skapas en helhetsbild över utmaningen. Deltagarna bjuds in i en påverkbar idévärld och metodiken öppnar för helt nya möjligheter att ta del av kunskap och kompetens för att utveckla idéerna.

Ett exempel är provokationer och storytelling som gör det lättare att se lösningar som man annars inte hade sett. Det gör att även radikala idéer kommer fram, idéer som kan verka omöjliga vid första anblicken, men som genom vidare utveckling och forskning kan vara fullt möjliga.

Metodikens tre steg

  1. Här skapas förståelse och gemensam syn över det område som ska belysas.
  2. Deltagarna ramar in ett område som konkretiseras och belyses utifrån en viss situation.
  3. Möjligheter till förändring eller förbättring. konkretiseras.

Varje workshop avslutas med ett antal presentationer av framtagna koncept.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.