Det går mode i organisationsutveckling

Förbättringsarbete När en organisation omorganiserar sig är många snabba att ta efter. Men vad händer när en människobehandlande verksamhet organiseras på det ena eller det andra sättet? Det har en ny antologi studerat.

Det går mode i organisationsutveckling

– Problem uppstår om man bygger upp en fasad som är löskopplad från den egentliga verksamheten. Om man använder system för exempelvis kvalitetssäkring och systematiskt arbetsmiljöarbete mer som fernissa än som allvarligt menat förbättringsarbete, säger Stig Linde vid Socialhögskolan Lunds universitet som tillsammans med Kerstin Svensson är redaktör för antologin Förändringens entreprenörer och tröghetens agenter.

De menar att det går mode i organisationsutveckling och att en omorganisering hos en organisation kan ge ringar på vattnet. I boken ställs frågor som: Hur kommer det sig att det går mode i hur äldreomsorgens biståndsbedömning organiseras? Vem får sista ordet när rättsvårdande myndigheter och socialtjänsten samverkar? Är det vetenskaplig kunskap eller moraliska bedömningar som i grunden styr socialtjänstens verksamhet? Vad menar vi när vi tycker att en verksamhet fungerar? Och hur går förändring i organisationer egentligen till?

Författarna har erfarenhet från bland annat social barn- och ungdomsvård, kriminalvård, hemlöshetsarbete, äldreomsorg, socialt inriktade frivilligorganisationer. Boken ges ut av Liber och riktar sig till de som vill fördjupa sin förståelse av människobehandlande organisationer.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.