Det här gnäller vi om på jobbet

Arbetsmiljö Nästan hälften av svenskarna tycker att vi gnäller för mycket på jobbet, och de flesta anser att det är ett arbetsmiljöproblem.

Det här gnäller vi om på jobbet
Gnäll är ett arbetsmiljöproblem. Bild StockAdobe.

Det vanligaste vi gnäller på är vår arbetsmiljö visar undersökning som Manpower Life har gjort. Totalt 3981 personer svarade på enkäten och knappt hälften, 46 procent, av respondenterna säger att det gnälls mycket eller ganska mycket på jobbet.Gnäll bidrar också till en dålig arbetsmiljö och i undersökningen svarar sju av tio att gnäll är ett arbetsmiljöproblem.

Fakta

Detta gnälls det mest om

  1. Arbetsmiljön
  2. Jobbets innehåll
  3. Chefen

Det är framförallt arbetsmiljön (43 procent), vad man gör på jobbet (43 procent) och chefen (38 procent) som ger upphov till mest missnöje. Även aktuella händelser (26 procent), arbetsrelationer (26 procent) och politik i allmänhet (12 procent) är vanliga ”gnälliga” samtalsämnen.

Undersökningen ställer även frågor om vad som kännetecknar en drömarbetsplats och där är de främsta faktorerna bra kollegor, en bra chef och meningsfulla arbetsuppgifter.

Bra kollegor viktigt

Bland de faktorer som ökar trivseln på jobbet ligger bra kollegor i topp, tätt följt av en bra chef och meningsfulla uppgifter.

9 av 10 säger att de trivs mycket bra eller ganska bra med kollegorna på jobbet. När de tillfrågade betygsätter sig själva som kollegor är det framförallt de unga under 30 år som visar på gott självförtroende. Över hälften, 54 procent, tror att de uppfattas mycket positivt av kollegorna.

Fakta

Detta skapar en bra arbetsplats

  1. Bra kollegor
  2. Bra chef
  3. Meningsfulla arbetsuppgifter

Denna siffra sjunker successivt med åldern. Bland de mellan 30-45 år är motsvarande siffra 41 procent och för personer över 46 år tror 33 procent att de uppskattade av sina kollegor. Endast 3 procent av de svarande tror att de uppfattas ganska eller mycket negativt på jobbet.

Klarar svårigheter

Det finns några gemensamma faktorer som respondenterna ser som positiva på sin arbetsplats. Det är framförallt ”förmågan att klara av svårigheter med en blandning av styra och målmedvetenhet” (43 procent) som de lyfter fram, men även att kollegorna lyssnar på varandra (40 procent) och nyfikenhet inför nya idéer, färdigheter, teknologier och metoder (36 procent), är faktorer som ses som styrkor. 1 av 3 säger också att kontinuerligt lärande och ”tålmodighet och ihärdighet” sånt som kännetecknar deras nuvarande arbetsplats.

Vad gnäller NI om på jobbet? Mejla oss och berätta! 

 

Manpower Work Life är en arbetslivspanel. Den senaste undersökningen genomfördes av Inizio på uppdrag av ManpowerGroup under december 2019 och omfattar anställda, egenföretagare, arbetssökande och studerande. 3 981 personer har svarat på undersökningen.

Kunskapsmaterial

Bloggar

Böcker

Karriär

Ledare

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.