Det hindrar unga från att göra karriär

Många unga vill bli chefer men företagets struktur sätter käppar i hjulen, enligt en undersökning från Wiminvest. Hierarkier och chefskulturen i företaget gör att unga avstår från att själva vilja bli chefer.

8 av 10 unga vill bli chefer och få nyckelpositioner i företaget, men nuvarande företagsstrukturer står i vägen, enligt en undersökning av Wiminvest där 1400 personer tillfrågats om vad de ser som hinder för att göra karriär samt vad som skulle kunna få dem att stanna kvar och göra karriär på sin arbetsplats.

Undersökningen visar att de både kvinnor och män tycker det tar för lång tid att klättra i en hierarki och chefskulturen i företaget gör att de avstår från att vilja bli chefer själva. Problemen är strukturella och visar även att mentorskapsprogram inte fungerar om de används för att guida in blivande chefer i en organisation med rigida strukturer. Inte ens var tredje ung kvinnlig talang vill enligt undersökningen exempelvis bli chef eller ledare.

Fakta

Såhär vill unga behandlas

Att företagen vågar tala om talanger och synliggöra dem.

Talangprogram där de får finslipa, paketera och lära sig kommunicera sin talang.

Testa att ta större ansvar tidigt exempelvis få vikariera som ledare, göra praktik på andra affärsområden eller att få ansvar för projekt.

Vara delaktiga i det strategiska arbetet

Att mätas inte bara på ekonomiska resultat utan också på andra, mer kvalitativa, värden.

Fokus på det som levereras snarare än hur många timmar man arbetar.

Snabbare och tätare belöningar för goda prestationer.

Att bolaget ser föräldraskap som kompetensutveckling och en karriärfördel och har bra strukturer för hur medarbetare går in och ur föräldraledighet.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.