Det krävs för att tågen ska bli punktligare

Kundnöjdhet Punktlighet har visat sig vara den enskilt viktigaste faktorn bakom hur nöjda resenärerna är med tågtrafiken. Nu visar aktuell forskning att det finns flera konkreta och relativt enkla åtgärder som skulle kunna förbättra tågens punktlighet.

Det krävs för att tågen ska bli punktligare
Många resenärer drabbas av inställda eller försenade tåg. Foto: Stock Adobe.

Många resenärer, inte minst under den gångna sommaren, har drabbats av inställda eller försenade tåg. Andelen tåg som ställts in eller försenats under första halvåret i år är fler än på tio år, enligt uppgifter från K2, som är nationellt centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik.

Men det har också visat sig att de flesta förseningar i tågtrafiken orsakas av små störningar, upp till någon minut. Och flera sådana störningar ger sammantaget under en längre resa upphov till en påtaglig försening.

Krävs systematiskt kvalitetsarbete

För att förbättra järnvägstrafikens punktlighet måste kvalitetsarbetet systematiseras och fokusera på allt från teknik och underhåll till tidtabeller och information till resenärerna, menar Carl-William Palmqvist, forskare vid K2 och Lunds universitet.

Carl-William Palmqvist, forskare vid K2 och Lunds universitet.
Carl-William Palmqvist, forskare vid K2 och Lunds universitet.

– Det finns flera konkreta, relativt enkla åtgärder, som kan göras, som till exempel att informera resenärerna så att de vet var på perrongen de ska vänta för att enklast nå sin plats på tåget. I tidtabellerna underskattas systematiskt hur lång tid som krävs vid varje uppehåll, när resenärer ska gå av och på tåget, säger han i en kommentar.

Servicefönster för planerat underhåll

Många av sommarens inställda eller försenade tåg har också att göra med banarbeten, både planerat underhåll och akuta insatser.

Men trots att underhållet varit eftersatt under många år och behovet av upprustning av infrastrukturen är stort utnyttjas de servicefönster som finns för planerat underhållsarbete dåligt, anser Carl-William Palmqvist.

– Istället utförs underhållsarbetet på tider avsatta för trafik. Omfattande akutinsatser försvårar naturligtvis planeringen. Men nu tycks de leverantörer som utför underhållsarbetet sakna tillräckliga incitament för att utföra arbetet på tider som inte påverkar trafiken, förklarar han.

På K2:s digitala Kunskapslunch ”Förbättrad punktlighet i järnvägstrafiken” den 14 september kommer Carl-William Palmqvist att utveckla sitt resonemang kring vad som orsakar förseningar i tågtrafiken.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.