Det lärde vi oss av pandemiåret 2020

Kvalitetsåret Snabb omställning, nya samarbeten och värdet av ett robust system. Vi frågade sju kvalitetsproffs vad de lärt av 2020 och hur de ser på utmaningarna inför kvalitetsåret 2021.

Det lärde vi oss av pandemiåret 2020
Peter Magnusson, platschef Scania Oskarshamn.

Vi ställde två frågor till sju kvalitetsproffs:

  1. Hur vill du sammanfatta kvalitetsåret 2020?
  2. Vad tänker du om 2021?

Peter Magnusson, platschef, Scania Oskarshamn

1, – Vi har skaffat oss många nya lärdomar under detta pandemiår och en reflektion är att det känns väldigt bra att kunna luta sig mot våra grundläggande värderingar och våra etablerade arbetssätt. Detta har underlättat för oss att hantera alla nya frågeställningar i o m Covid-19.

2, – Förhoppningsvis ser vi att vi kan fortsätta vårt utvecklingsarbete för vår verksamhet enligt den planering vi satt upp och att påverkan av pandemin så sakteliga klingar av.

Andreas Malmberg, koncernchef Trioplast, Smålandsstenar.
Andreas Malmberg. Foto Kalle Magnusson.

Andreas Malmberg, koncernchef Trioplast, Smålandsstenar.

1, – Det har varit ett mycket spännande år. I samband med vår uppstart av tillverkning av skyddskläder för vården under covidpandemin har vi fått revidera vårt sätt att utföra produktutveckling. Arbetet har fått utföras snabbare, mer agilt och i nära samarbete med både slutförbrukare och myndigheter som utfärdar certifiering och godkännande av produkterna.

2, – Inför nästa år handlar det om att stabilisera produktionen av skyddskläder och säkerställa att alla erforderliga certifieringar och godkännanden finns på plats. I övrigt har vi ett par Iso 22000-projekt – ledningssystem för livsmedelssäkerhet – som löper i ett par produktionssiter och som vi ser fram emot att föra i mål.

Läs även: Trioplasts rekordomställning

Anneli Skoglund, utvecklingschef.
Anneli Skoglund.

Anneli Skoglund, Utvecklingschef, Kungsbacka kommun

1, – En av våra viktigaste lärdomar är att det går att ställa om snabbt utifrån förändrande förutsättningar genom att våga testa och lära under vägen. Styrkan i ett starkt gemensamt fokus där målet är extremt tydligt har bidragit till att snabbt få nya innovativa lösningar på plats. Vi har lärt oss att det på kort tid går att ta sig från idé till genomförande. Det har också blivit tydligt vilken enorm kraft det finns i samarbetet mellan olika verksamheter och professioner.

2,  Den accelererande digitaliseringen som präglat 2020 tror jag kommer att fortsätta även under 2021. Förväntningarna på att kunna arbeta eller få service oberoende av tid och rum kommer att fortsätta öka även när vi åter kan träffas fysiskt. Detta ställer höga krav på nya kompetensområden, informationssäkerhet samt kvalitetssäkring av data. Jag har också förväntningar på att vi ska vidareutveckla den förmåga till innovation och gränsöverskridande samarbete vi tränat oss i under pandemin.

Läs även: Kulturen gjorde förändringen möjlig.

Magnus Andersson, kvalitetschef Toyota Material Handling i Mjölby
Magnus Andersson. Foto Kalle Magnusson.

 

Magnus Andersson, kvalitetsdirektör Toyota Material Handling, Mjölby.

1, – Jag tror att vi under det gångna året verkligen förstått vilka möjligheter som digitaliseringen gett oss. Trots att stora delar av organisationen, både lokalt och globalt, jobbar hemifrån så hittar vi digitala lösningar på de flesta utmaningar genom allt från videomöten och chatforum till digitala kurser och elektroniska attester. Med en stark organisation och tydliga gemensamma mål och värderingar behöver man inte alltid träffas utan löser många gånger uppgiften effektivare online.

2,  Ekonomierna växer igen efter en stark nedgång i våras och orderingången är på väg mot nivåerna som var före pandemin. Världens förändrade konsumentbeteende med kraftigt ökad internethandel kommer fortsätta även efter pandemin och utmana oss med kraftigt ökat behov av nya automatiserade logistiklösningar och uppkopplade leveranskedjor. Transformationen ställer nya krav på vårt kvalitetsarbete där fokus svänger mer mot att analysera och förebygga fel på digitala tjänster, automation och integrerade system. Att också få ut all ny kunskap och information till hela vårt globala servicenätverk blir en stor utmaning.

Therese Ankare, kvalitetschef MTR Nordic.
Therese Ankare.

Therese Ankare, Kvalitetschef MTR Nordic

1, – Lärdomar vi har dragit är att vårt verksamhetsledningssystem är robust och lämpligt även när verksamheten är ansträngd, informationskedjor och krishanteringsprocesser har kickat igång och fungerat. Andra lärdomar är att när det väl gäller så är organisationen och medarbetarna i den verkligt uppgifts- och lösningsorienterade, på grund av de särskilda omständigheterna har det skapats nya lösningar, kommunikationsvägar och forum.

2, – Verksamhetsledningssystemet är grunden i verksamheten och det är viktigt att inte tappa delarna i fundamentet även om fokus har varit på att hantera alla utmaningar som pandemin har fört med sig. Förväntningar på 2021 är att läget ska vara mer stabilt, där vi kan blicka framåt med sikte på vidare utveckling och förbättringar. MTR-familjen har nyligen utökats med ännu ett bolag och kommer under 2021 utökas ytterligare, något vi ser framemot både som en utmaning och med höga förväntningar.

Läs även: Kvalitetschefen med strategiskt fokus mitt i krisen

 

Ulf Hammarström, Swedac
Ulf Hammarström.

Ulf Hammarström, generaldirektör, Swedac.

1, – Den pågående pandemin har i större eller mindre utsträckning för alltid förändrat vårt sätt att arbeta och vår syn på kvalitet. Vårens kris inom vården och kvalitetsfrågorna kring skyddsutrustningar, deras pålitlighet och risken för förfalskningar innebar att värdet av kvalitetssäkring och kvalitetsmärkning inom viktiga samhällssektorer blev uppenbar för alla. Den omställning vi snabbt genomförde till att utföra tillsyner och bedömningar på distans i mycket högre utsträckning än vi tidigare trodde var möjligt är en annan positiv konsekvens av pandemin. Positiv för både ekonomi och klimat liksom för mer flexibla arbetssätt och arbetsliv.

2, – En utmaning inför 2021 är att kunna fortsätta bidra till att kvalitetsinfrastrukturen upprätthålls så länge pandemin pågår. Från årsskiftet blir myndigheten också nationellt samordningskontor för marknadskontroll i Sverige i enlighet med en ny EU-förordning. Inom reglerad mätteknik fokuserar vi på att uppdatera sättet att föreskriva liksom hur vi kan bidra till en effektiv klimatomställning, till exempel vad gäller laddinfrastruktur för elfordon. Inom ackreditering är det viktigt att alla berörda parter snarast påverkar det globala standardiserings- och ackrediteringsarbetet så att regelverket får större flexibilitet vid extraordinära situationer, som till exempel samhällskriser, och ändå vara garant för tillräcklig kvalitet.

 

Tapio Liimatainen, Lidingö stad
Tapio Liimatainen.

Tapio Liimatainen, Biträdande förvaltningschef / Administrativ chef, Lidingö Stad

1, – Vi har insett att en ökad flexibilitet gällande medarbetarnas val av arbetsplats fungerar väldigt väl även om de inte kan välja fritt nu då alla uppmanas att jobba hemma. Vi har även kunnat konstatera att den sociala interaktionen som arbetsplatsen erbjuder är ytterst viktig för mångas välbefinnande. Alla medarbetare klarar av att utföra merparten av sina uppgifter oavsett fysisk plats men samma uppgifter blir tråkigare då de utförs i ensamhet.  Vi har dessutom utvecklat vår digitala förmåga avsevärt och hittat många nya spännande arbetsformer.

2, – En stor utmaning är att bibehålla energin under pandemin. Ett systematiskt kvalitetsarbete kräver samverkan mellan flera olika parter och det försvåras under rådande omständigheter. Jag är dock övertygad om att vi kommer att hitta såväl energi som metoder för att genomföra även 2021 på ett mycket bra sätt.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.