”Det måste vara kul att vara med i SFK”

Verksamhetsutveckling Marie Källum är ny ordförande för Svenska förbundet för kvalitet, SFK. Kvalitetsmagasinet ringde upp henne för att ta reda på hur hon ser på sitt uppdrag.

”Det måste vara kul att vara med i SFK”

Hur känns det att bli utnämnd till ny ordförande för SFK?

– Det är en fantastisk eloge, jag har stor respekt för SFK som är en gammal fin förening. Det känns väldigt spännande, inte minst tack vare alla duktiga och kunniga människor som finns här.

Vad vill du genomföra inom SFK?

– Jag har tre mål, för det första att SFK blir mer synliga. Alla som jobbar med verksamhets- och kvalitetsutveckling ska känna till oss.Sedan vill jag att vi hittar vägar för att lära av varandra över bransch- och sektionsgränser. Jag vill även framtidsorientera organisationen så att vi blir lite fräckare och ser mer framåt.

Hur ska SFK gå tillväga för att uppnå detta?

– Vi ska satsa på att lära nytt, dels från ny forskning men även ta tillvara på den kunskap som finns inom våra organisationer. Vi ska bli bättre på att hitta vägar för att dela med oss av kunskap och erfarenhet mellan stora industriföretag såväl som av den offentliga sektorn. För att göra det behövs ett gemensamt språk. Idag kanske inte offentliga sektorn känner igen sig i SFK som ju har en bakgrund i industrin. Det vill jag ändra på.

Vi behöver bli bättre på att skapa nätverk och ha en dialog med medlemmarna. Dessutom behöver vi öppna upp för mer populära frågor som till exempel hållbarhet, följa upp vilka trender som finns runt om i världen och se vad morgondagens kvalitetsprofession har för behov. Vi måste som sagt ligga mer i framkant. Det måste vara kul att vara med i SFK, min devis är ’together we improve’!

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.