Det missuppfattade ledarskapet

Bilden av ledarskap som visionärt, målstyrande och avskilt från den löpande verksamheten stämmer inte med verkligheten. Istället skapar denna bild frustration hos chefer, som visserligen utövar ledarskap, men på ett annat sätt än de själva säger att de gör. Det visar en avhandling som Louise Moqvist vid Linköpings universitet nyligen disputerade med.

Hon har studerat ledarskap inom åtta myndigheter, på chefsnivån strax under generaldirektörerna genom att följa ett mindre antal chefer i deras arbete under några normala arbetsdagar. Den bild hon fick skiljer sig på flera avgörande punkter från chefernas egen uppfattning om hur de leder. För cheferna skapar krocken mellan ideal och verklighet frustrationer när de märker att de inte kan leva upp till idealbilden av ledarskap. Samtidigt kan denna bild hindra dem från att se och uppfatta det faktiska ledarskap de utövar.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.