Det optimala ledarskapet

Är kaos normalt? Frågan uppstår i ett arbetsliv där förändringarna duggar allt tätare, där oro och trötthet inför omorganisationer och neddragningar präglar ledare och medarbetare. I denna bok tecknar författarna Iréne Lind Nilsson och Lisbeth Gustafsson bilden av det optimala ledarskapet i en turbulent värld, ett ledarskap som bygger på öppen och ärlig kommunikation och som skapar tillit och mening i förändringsprocessen. Läsaren får också en översikt över fallgropar i förändringsarbeten, en historisk tillbakablick på ledarrollen och en inblick i sambandet mellan omvärldsförändringar, organisatoriska förutsättningar och ledarskapets kärna. Ledarskapets inre och yttre resa ges ut av Studentlitteratur.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.