Detaljfokus vanlig ledarmiss

Nyanställda chefer måste bli bättre på att delegera, att se till helheten och att ta kritik. Det är några av lärdomarna i en amerikansk studie från forskningsorganisationen Corporate Executive Board.

När forskarna studerade 5 400 chefer som var nya på sina poster upptäckte de den vanligaste fällan: ett överdrivet detaljfokus. Problemet bottnar i att nya chefer ofta vill visa upp snabba resultat och därför siktar in sig på ett eller några problem direkt. Med risk för att helhetssynen går förlorad.

Andra fällor var exempelvis att cheferna reagerar negativt på kritik, att de drar för snabba slutsatser och att de har svårigheter att delegera eftersom de själva vill få äran.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.