Detaljstyrning ger inte bättre äldreomsorg

Kvalitet Äldreomsorgens kvalitet kan inte förbättras genom detaljstyrning. Grundsynen på kvalitet måste förändras genom en helt ny kvalitetsmodell.

Detaljstyrning ger inte bättre äldreomsorg

Det skriver Anders Morin, ansvarig för välfärdsfrågor, i ett debattinlägg på Svenskt Näringsliv. Han konstaterar att de förfrågningsunderlag som kommunerna i Sverige använder idag innehåller alltför detalgerade skall-krav som inte kan följas upp. Och att styra upp med ännu mer detaljstyrning är inte rätt väg att gå.

Istället förordar Anders Morin en helt ny kvalitetsmodell där man lämnar den statiska synen på kvalitet till förmån för en mer dynamisk, och lyfter fram den kvalitetsmodell för upphandling och uppföljning av äldreomsorgen som SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling, har tagit fram på uppdrag av Svenskt Näringsliv. Nyckeln är kravet på ett systematiskt kvalitetsarbete som strävar efter att uppfylla krav, behov och förväntningar hos dem verksamheten är till för.

”Det dynamiska kvalitetsarbetet utvecklas av konkurrens mellan olika leverantörer. Annars finns inte tillräckliga incitament hos utförarna att vidta de investeringar i kunskap och kompetens som ett systematiskt, långsiktigt och genomgripande arbete med ständiga förbättringar kräver”, skriver Anders Morin.

Läs hela debattinlägget här.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.