Detta innebär det nya enhetliga patentsystemet

Innovation Från och med 1 juni gäller ett och samma patent i 17 länder. Men vad innebär det nya systemet? Kvalitetsmagasinet har vänt sig till den europeiska patentmyndigheten EPO för svar.

Detta innebär det nya enhetliga patentsystemet
Luis Berenger Giménez, kommunikationsdirektör på EPO. Foto: EPO

Hej Luis Berenger Giménez, kommunikationsdirektör på EPO!

Hur många ansökningar har ni fått som kan komma att omfattas av det enhetliga systemet?

– Nära 900 förfrågningar.

Vad är syftet med systemet?

– Det nya patentsystemet är skapat för att göra det enklare att ta patent, särskilt för mindre aktörer, uppfinnare och forskningsinstitut. För tillfället gäller det i 17 länder. Systemet är tänkt att reducera kostnader och mängd tid, skapa transparens och öka laglig trygghet. Med hjälp av ett enat patent skapar Europa bättre förutsättningar för konkurrens med jättar i exempelvis USA och Kina. Kort sagt förväntas detta bli en ”game changer” för innovation i Europa! Det är ett komplement till redan rådande europeiska och nationella patent och utökar patentsäkerheten.

Hur, om alls, kommer det nya systemet påverka mängden patentansökningar?

– Europa är ett nav för global innovation. Här finns mer än en tredjedel av världens alla startups. Det nya systemet kommer att göra det lättare, främst för nya mindre verksamheter, att stärka och expandera deras patent, att få deras företag att växa i Europa, att attrahera finansiering och engagera fler i teknisk innovation. Vi förväntar oss att det nya systemet kommer att anammas av aktörer inom och utom Europa, även om det fortfarande är för tidigt att veta.

Vad kostar det?

– Det enhetliga patentsystemet möjliggör för flera besparingar. Först och främst kommer förnyelseavgifter för att upprätthålla patentet bli avsevärt billigare. Patentinnehavaren kommer att betala 5 000 euro för tio år i stället för dagens pris på 30 000 euro. Dessutom kommer man bara behöva söka patent på ett utav EPO:s officiella språk, alltså engelska, franska eller tyska. Uppfinnare kommer inte längre behöva översätta deras patent, och därmed spara pengar.

Och i slutändan, hur mycket mer innovativt kommer EU bli till följd av detta?

– Det nya systemet kommer att vidga Europas spelutrymme på den internationella arenan och skapar bättre förutsättningar att boosta innovation samt ekonomisk tillväxt. Vi tror att marknaden kommer bli avsevärt mer lättillgänglig för innovatörer som annars hade haft svårt att vidga sin verksamhet på grund av juridiska skäl.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.