Dietist ökar kvaliteten i vården

Kvalitet Att ha en dietist som samordnande nyckelperson i måltidverksamheten på sjukhus har visat sig ge stora fördelar. Det både höjer kvaliteten och ökar patientsäkerheten i vården.

Dietist ökar kvaliteten i vården

Att låta en dietist vara den samordnande länken i landstingets måltidsverksamhet är än så länge ganska unikt. I Sverige finns i dag dietister med samordningsansvar anställda i Halmstad, Kronoberg, Sundsvall, Sörmland, Östersund och Falun.

– Som samordnare och måltidsutvecklare ser man helheten kring måltiderna, det ökar både kvaliteten, patientsäkerheten, kostnadseffektiviteten, och inte minst livskvaliteten för den enskilde, säger Susann Ask, dietist på landstinget i Kronoberg.

Hon arbetar med en fot på folkhälsoenheten och en i sjukhusköket. Som måltidsutvecklare kan hon bland annat påverka utbudet och matens innehåll, och driva utvecklingsfrågor som handlar om organisation och struktur. Fokus är att jobba med måltiden som helhet, vilket innebär att samverka med kockar, avdelningschefer, sjukhusledning, sjuksköterskor och dietistkollegor.

– Mat och måltidsupplevelser handlar om kommunikation. Alla länkar i måltidskedjan är lika viktiga; råvaror, kockar, varmhållning, och inte minst bemötandet och atmosfären på vårdenheten. Vi har ju samma mål, och alla vinner på ökad samverkan och förståelse för varandras kompetensområden, säger Susann Ask.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.