Digital omställning stor utmaning för svensk industri

Tillverkningsindustri Automatisering och digitalisering ställer allt högre krav på Sveriges industriföretag. Utvecklingen medför nya möjligheter, men även stora utmaningar och höga investeringskostnader.

Digital omställning stor utmaning för svensk industri

Den tilltagande digitaliseringen och automatiseringen i svensk industri skapar förutsättningar för en effektivare produktion som kan förläggas närmare kunderna. Förändringen medför också sänkta tillverkningskostnader och helt nya sätt att få intäkter.

Smartare fabriker gör det möjligt att massproducera och samtidigt anpassa enskilda produkter efter varje beställares önskemål. Men med de nya möjligheterna följer även stora utmaningar.

Svårt att räkna hem investeringar

Konsultfirman PriceWaterhouseCoopers visar i en undersökning bland Sveriges 60 ledande industriföretag, att den största utmaningen för industrin är att det är svårt att räkna hem de omfattande investeringar som krävs för att klara den pågående omställningen. Nio av tio tillfrågade företag ser den digitala utvecklingen som en avgörande faktor för att kunna bibehålla konkurrenskraften om fem år. Men affärsnyttan är inte helt lätt att kartlägga ännu och 44 procent av industriföretagen uppger att de har svårt att bedöma om omställningen kommer att bli lönsam.

Information genererar nya intäkter

Att skapa intäkter baserade på information är ett nytt sätt att tänka och omställningen ställer därför även krav på helt ny kompetens. 40 procent av industriföretagen är oroade över om de på sikt kan få tag på medarbetare med rätt spetskompetens att hantera de datamängder som den digitala utvecklingen kräver. Kunskaper inom dataanalys kommer att blir avgörande inom de kommande fem åren, uppger 88 procent av de tillfrågade företagen.

– Sverige har en god möjlighet att ta en ledande roll i den digitaliserade industrin och behålla sin position i den globala konkurrensen, men det kräver att vi kan få fram personer med tillräcklig spetskompetens i tillräcklig mängd, säger Fredrik Vernersson, Senior Executive Advisor PwC Strategy&

Om undersökningen:

Undersökningen Den smarta industrin – industriellt internet skapar möjligheter för svenska tillverkande företag bygger på 64 intervjuer och fem djupintervjuer med ledande svenska industriföretag. Syftet är att skapa en bild av hur långt branschen kommit i omställningsarbetet mot industriellt internet och det som även kallas Industri 4.0. Undersökningen genomfördes via webbenkät och intervjuer under perioden april-maj 2015. I första hand är det representanter för företagens ledningsgrupp som deltagit i studien.

Ladda ner och läs hela undersökningen här.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.