Digital tillgänglighet i det offentliga – Mindre än en femtedel klarar testet

Undersökning De flesta statliga aktörer lever inte upp till lagkrav om webbplatser. Det visar Funkas inkluderingsbarometer 2023.

Digital tillgänglighet i det offentliga – Mindre än en femtedel klarar testet
309 av 1784 undersökta webbplatser klarar FUNKA:s test utan anmärkningar. Foto: Adobe Stock

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen) trädde i kraft för snart fyra år sedan. Den innebär att tjänster och information som en offentlig aktör tillhandahåller genom webbplats eller mobil ska vara tillgänglig, det vill säga:

  • Möjlig att uppfatta
  • Hanterbar
  • Begriplig
  • Robust

Alla, oavsett funktionsnedsättningar eller svårigheter, ska kunna ta del av innehållet. Men enligt Funka, ett konsultbolag inom tillgänglighetsfrågor, lever långt ifrån alla webbplatser upp till lagkrav. Deras inkluderingsbarometer skapar en bild av hur den digitala tillgängligheten inom offentlig sektor mognar över tid. Funka har granskat 1784 webbplatser och testat dem enligt 19 av DOS-lagens 50 riktlinjer. Resultatet visar att 309 webbplatser klarar samtliga tester, och att mer än 80 procent av alla testade webbplatserna har tillgänglighetsfel.

Sammanfattning av resultatet

  • 121 kommuner klarade testerna utan anmärkning
  • 6 regioner likaså
  • 80 kommunala eller regionala bolag klarade sig också utan anmärkning
  • De övriga som klarade sig är universitet eller högskolor, myndigheter och andra organisationer

Se hela listan här.

Fakta

Vem omfattas av DOS-lagen?

Med offentliga aktörer avses statliga och kommunala myndigheter, beslutande församlingar i kommuner och regioner, offentligt styrda organ samt sammanslutningar av dessa aktörer. I begreppet offentlig aktör ingår även vissa privata aktörer inom exempelvis skola och sjukvård.

Källa: DIGG

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.