Digital transformation måste stödja innovationskultur

Digitalisering Trots att digital transformation står högt på agendan har många organisationer svårt att skapa en innovationskultur. Många it-avdelningar har fastnat i att arbeta reaktivt och saknar överblick över hur teknikresurserna kan bidra till innovation och tillväxt, visar en färsk rapport.

Digital transformation måste stödja innovationskultur
Digital transformation måste ge stöd till en innovationskultur. Foto: Stock Adobe.

Det är Snow Software, ett globalt bolag inom teknikinformationslösningar, som släppt årets upplaga av IT Priorities Report, där man tillfrågat 200 personer inom it i USA och Storbritannien.

Enligt rapporten håller en stor andel – 94 procent – med om att innovation är ett av de viktigaste målen för verksamheten, men att svårigheten ligger i att kunna bygga en kultur som stöder innovation.

70 procent av tillfrågade medarbetare anser att deras avdelningar ägnar för mycket tid åt att lösa problem, vilket minskar möjligheten att vara innovativ.

– Förmågan att löpande ha en heltäckande bild av och förståelse för alla sina teknikresurser är avgörande för att skapa en miljö som möjliggör innovation och tillväxt, säger Alastair Pooley, chief information officer på Snow.

Respekt under pandemin

Under pandemin fick it-avdelningarna rent generellt mer respekt och uppskattning från andra verksamhetsområden tack vare att de gjorde det möjligt för alla att fortsätta göra sina jobb även när kontoren stängdes ner.

82 procent av it-medarbetarna och 89 procent av it-ledarna upplever ändå att de nu behöver mer hjälp från de andra avdelningarna för att snabbare kunna föra den digitala transformationen framåt.

– Övergången till distansarbetet och den ökade digitaliseringen skapade utmaningar för it-avdelningarna på ett sätt som vi aldrig sett förut. Att man lyckades så väl gav it-medarbetarna självförtroende och resiliens. Men den digitala transformationen hos de egna organisationerna kräver engagemang från chefer inom alla verksamhetsområden. It-avdelningarna måste komma på hur de kan bygga en kultur som stöder innovation och kreativitet när det nu inte bara handlar om att överleva, utan också vinna konkurrensfördelar, säger Alastair Pooley.

Förberedda för ny teknik

Rapporten visar även att arbetet med att minska säkerhetsrisker är högt prioriterat bland it-medarbetarna. När det kommer till att implementera ny teknik som till exempel sakernas internet, IoT, och artificiell intelligens, AI, så känner sig 91 procent av it-medarbetarna och 93 procent av it-ledarna väl förberedda med kunskaper och färdigheter.

De lägst rankade prioriteringarna är däremot relaterade till medarbetarnas upplevelse. Endast 16 procent svarade att det är högt prioriterat att förbättra medarbetarnöjdhet och arbeta för att behålla medarbetare.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.