Digitala kunskapsförråd ger konkurrenskraft

Kunskap är idag en av de allra värdefullaste resurserna i ett företag. Alla verksamheter, privata som statliga, måste förvalta och utnyttja resursen kunskap så optimalt som möjligt om de ska kunna hävda sig konkurrensmässigt. Att i det dagliga arbetet hela tiden fånga ”rätt” kunskap och sedan spara och göra den tillgänglig är också en förutsättning för att kunna driva en effektiv verksamhetsutveckling.

Lena Aggestam har i sin avhandling tittat på it-stödda kunskapsförråd och hur de ska byggas upp för att ge företaget rätt skjuts framåt. Hon framhåller att det finns ett starkt beroende mellan it-stödda kunskapsförråd och det som brukar kallas en lärande organisation. Hon visar bland annat att en organisation som vill ta ytterligare steg mot att bli en lärande organisation kan göra det genom att införa it-stödda kunskapsförråd.

För att ett sådant kunskapsförråd ska leda till ökad effektivitet måste innehållet vara av hög kvalitet, alltså vara uppdaterat, aktuellt, relevant, korrekt och så vidare. Därför är det inte bara viktigt att bygga upp själva förrådet, utan kanske framför allt att forma processer så att förrådet även håller hög kvalitet över tid.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.