nr-logo

För smart verksamhetsutveckling

  • Annonskod mobil topp

Foto: Stock Adobe

Digitala lösningar kan skapa nya affärer

Digitalisering är en outnyttjad potential i många företag. Majoriteten av företagen använder visserligen it för sin administration, men endast en bråkdel utnyttjar digitala lösningar för att utveckla sina affärer, visar Tillväxtverkets temarapport ”Digitalisering i svenska företag”.

  • Kod för annonsposition 1 i huvudspalten

Sverige har på senare tid gjort sig känt för en långt driven digitalisering och snabbväxande företag med digitala affärsmodeller, som till exempel Skype, Spotify och Klarna. Samtidigt är det stora skillnader i hur digitala lösningar används inom näringslivet – både mellan olika branscher och mellan företag av olika storlek, visar Tillväxtverkets temarapport.

Rapporten är en del av undersökningen ”Företagens villkor och verklighet” som genomförs vart tredje år och med nästan 10 000 svarande.

Mest digitaliserade är inte helt oväntat företag inom information och kommunikation, följt av utbildning, medan företag inom bygg utnyttjar digitaliseringens möjligheter i minst utsträckning.

Företagen använder digitalisering framförallt som ett verktyg för att effektivisera sin verksamhet. Mer än 60 procent utnyttjar it för sin administration, medan endast 14 procent använder digitala lösningar i stor utsträckning för att utveckla sina affärer.

– Den låga siffran visar att företag riskerar att missa affärsmöjligheter. För att lyckas framöver gäller det att göra digitalisering till en integrerad del i verksamheten och skapa nya affärer. De som inte tillvaratar digitaliseringens möjligheter fullt ut riskerar att konkurreras ut av mer effektiva och snabbfotade aktörer, kommenterar Christina Henryson, chef för avdelningen Kunskapsutveckling på Tillväxtverket.

Undersökningen visar också att mindre företag i lägre utsträckning är digitaliserade än större företag. Vikten av att öka spridningen av digital teknik i små och medelstora företag belyses också i OECDs nya rapport om digitaliseringen i Sverige – ”Going Digital in Sweden”.

– Tillväxtverkets satsning ”Digitaliseringslyftet”, som omnämns i OECDs rapport, är ett exempel på hur vi stödjer utvecklingen i denna målgrupp, säger Christina Henryson.

  • Kod för annonsposition 2 i huvudspalten

  • Kod för annonsplats 3 i huvudspalten

Fler nyheter

Service viktigare än produktkvalitet

Under 2018 har kundnöjdheten i Sverige ökat. Men det har skett ett tydligt skifte i vad som påverkar kundnöjdheten. Produktkvalitet är inte längre lika drivande medan servicekvalitet med personliga relationer som bemötande och tillgänglighet blir allt viktigare

  • Annonskod Huvudspalten 4

Prenumerera på Kvalitetsmagasinets nyhetsbrev

 Anmäl dig här

Nyhetsbrevet är helt gratis och du kan när som helst avsluta prenumerationen.