AI kan journalföra tio gånger snabbare än läkaren

Forskning Forskare har visat att AI-modellen Chat GPT kan skriva medicinska anteckningar upp till tio gånger snabbare än läkare, utan att kvaliteten påverkas avsevärt.

AI kan journalföra tio gånger snabbare än läkaren
Cyrus Brodén är ortopedläkare och forskare vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet. Foto: Privat/ Akademiska sjukhuset

Administrativa sysslor tar upp en stor del av läkares arbetstid. Det minskar tiden för patientkontakt och bidrar till en pressad arbetssituation. Men enligt en ny studie skulle läkare kunna spara tid genom att använda sig av AI-tjänster.

Forskare från Akademiska sjukhuset och Uppsala Universitet har samarbetat med bland annat Danderyds sjukhus för att bedöma Chat GPT:s kvalitet och effektivitet i skapandet av medicinska journalanteckningar. Studien utgick från sex tänkta patientfall som efterliknade verkliga fall i struktur och innehål.

Ett medicinskt dokument för varje fall genererades av en ortopedläkare. Sedan uppmanades Chat GPT-4 att generera samma anteckningar, och efter det jämfördes deokumenten av en expertpanel på 15 personer som var omedvetna om källan till dokumenten. De jämförde också tiden som gick åt till att skapa dokumenten.

Resultatet visade att kvaliteten på anteckningarna som Chat GPT-4 genererade överlag var jämförbara med mänskligt genererade. Men främst producerade AI:n anteckningar tio gånger snabbare än läkare.

– Vår tolkning är att avancerade stora språkmodeller som Chat GPT-4 har potential att förändra hur vi jobbar med administrativa uppgifter inom vården. Jag tror att generativ AI kommer få ett stort genomslag inom sjukvården och att detta kan vara början på en mycket spännande utveckling, säger Cyrus Brodén, ortopedläkare och forskare vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet i ett pressmeddelande.

Öppnar en dörr

Enligt Cyrus Brodén öppnar generativ AI dörren för att minska allt administrativt arbete inom vården. Tillsammans med andra forskare planerar han en uppföljande studie där de ska samla in 1 000 medicinska patientjournaler. Även då är syftet att använda Chat GPT för att framställa liknande administrativa anteckningar i journalerna.

– Detta kommer bli ett intressant och resurskrävande arbete med många samarbetspartners. Tillsammans med Max Gordon, årets AI svensk 2023, och Microsoft arbetar vi aktivt för att alla krav på datahantering ska uppfyllas för att studien ska komma igång. Det gäller också sekretessaspekter, avrundar Cyrus Brodén.

Läs den vetenskapliga artikeln här.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.