Digitaliseringen är viktig för välfärdens kvalitet

Digitalisering Staten måste satsa mer på digitaliseringen om kvaliteten på framtidens välfärd ska säkras. Det varnar IVA för i ny rapport.

Digitaliseringen är viktig för välfärdens kvalitet
Välfärd med kvalitet går hand i hand med digitaliseringen. Foto: Stock Adobe

Grunden i välfärdssystemet är att alla ska garanteras tillgång till välfärdstjänster av god kvalitet, konstaterar Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA. Men vad händer om det saknas digital utrustning och om kunskapen är för låg hos användarna av tjänsterna? IVA har reagerat på att digitaliseringen går för långsamt, och menar i en ny rapport att staten måste ta ett större ansvar för digitaliseringen av välfärden.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.

– Hittills har staten inte utövat det ledarskap som krävs när det gäller digitaliseringen av vår välfärd. Varken demografi, ekonomi, folkhälsa eller tillgång på arbetskraft tillåter att vi driver välfärdstjänsterna på samma sätt som i dag, kommenterar Peter Larsson, IVA-ledamot och ordförande för IVA-projektet ”Digitalisering – möjliggörare i framtidens välfärd”, som tagit fram rapporten.

Digitaliseringens möjligheter för välfärden

Digital teknik erbjuder stora möjligheter till förbättrad kvalitet i välfärden. Det kan till exempel röra sig om att sjukvården ska kunna behandla stora mängder data för att utveckla diagnos och behandlingsmetoder, eller skapa ”hälsorum” i glesbygden med hjälp av videokommunikation med patienter och transport av mediciner och utrustning av drönare.

Inom utbildningsväsendet kan digitaliseringen höja kvaliteten på lärandet genom exempelvis ”spelifiering”, där undervisningsmetoderna drar nytta av erfarenheterna från digital spelutveckling. Matchning inför organdonationer, utvecklad fjärrundervisning och operationer på distans är ytterligare exempel på hur digitaliseringen kan höja kvaliteten på välfärdstjänster.

Hot och lösningar

Där är vi dock inte ännu, och nu behöver tempot öka, menar IVA i rapporten. Morgondagens välfärd är beroende av dagens digitala lösningar. När digitaliseringen släpar efter får det konsekvenser för framtiden. Till hoten som måste tas på allvar hör ett digitalt utanförskap i samhället. Det saknas välfungerande infrastruktur och gemensamma standarder för säkert och effektivt informationsutbyte. Andra problem som lyfts är att få kommuner har en tungt politiskt förankrad digitaliseringsstrategi, och att digitaliseringen av välfärdstjänsterna står lågt på den politiska dagordningen.

I rapporten presenteras också sju förslag på åtgärder, som inbegriper allt från förändrad lagstiftning till statliga satsningar på en digitalisering av välfärdstjänsterna.

Läs hela rapporten här.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.