”Digitaliseringen förändrar här och nu”

Kvalitet Området breddas, medarbetarna tar ett större ansvar och kvalitetschefen blir ledningens högra hand. Så ser framtiden för kvalitetsarbetet ut om fem experter på området får rätt.

”Digitaliseringen förändrar här och nu”

Vilka är de stora utmaningarna för kvalitetsarbetet ? Kommer kvalitet som begrepp att försvinna och vilken kompetens ska en kvalitetschef ha i framtiden?

Ida Gremyr, biträdande professor på Chalmers, Mats Deleryd, Senior vice president quality på Volvo, Lena Lundh, advisor på SIQ, Claes Rehmberg, f d kvalitetsdirektör för SKF och Lars Sörqvist, vd för Sandholm Associates, borrade ner sig i framtidens utmaningar under en paneldebatt på World Quality Day som i år arrangerades på Kvalitetsmässsan.

– Digitaliseringen och det uppkopplade samhället är något som totalt förändrar, redan här och nu. För oss innebär det att vi kan koppla upp våra fordon, vet var de är och kan planera underhåll. Digitaliseringen kan få enormt intressanta effekter inom alla branscher, och blir bara viktigare framöver, säger Mats Deleryd.

Lena Lundh håller med och poängterar att vi måste lägga mycket mer fokus på våra kunder.

– Vi måste bli ännu bättre på att lyssna på kunden och ta del av kundens kunskap. Att lägga ännu mer energi på kunden och ta vara på kundens kraft, det tror jag är jätteviktigt, säger Lena Lundh.

Nya möjligheter öppnas

Panelen är överens om att kvalitetsområdet är under förändring. Begreppet som sådant kommer inte att försvinna, men det öppnas nya möjligheter där kvalitetsproffsen kan ta en central roll.

– Jag ser två olika trender som hänger ihop och som kan kopplas till kvalitetsbegreppet. Det ena är innovation det andra är hållbarhet. Båda bygger på att du har en grund i kvalitet och nöjda kunder och förmågan att se helheten. Jag tror att vi kommer att få se en skiftning mot hållbarhetsområdet på något sätt. Exakt hur och när vet jag inte, och kanske lite olika i olika branscher, säger Mats Deleryd.

– Den globala kvalitetskonkurrensen, kundmakt och digitaliseringen är områden som är ihopkopplade. Vi får allt större tillgång till data, men vem äger och vem har ansvaret för all den informationen? Här tror jag verkligen att kvalitetsområdet har något att bidra med, säger Ida Gremyr.

Läs mer på nästa sida: Vilken kompetens ska kvalitetschefen ha?

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.