Digitaliseringen inom offentlig sektor bromsas upp

Digitalisering Digitaliseringen inom offentliga sektorn har bromsats upp. Under pandemin har kommuner, regioner och statliga verksamheter fått sätta fokus på kortsiktiga omställningsåtgärder på bekostnad av ett långsiktigt förändringsarbete, enligt en färsk statusrapport.

Digitaliseringen inom offentlig sektor bromsas upp
Kortsiktiga omställningsåtgärder har stått i fokus under pandemin. Foto: Stock Adobe.

Statusrapporten Digital mognad i offentlig sektor 2021 har tagits fram av Swedish Center for Digital Innovation (SCDI), som består av forskare och lärare från Göteborgs universitet, Umeå universitet och Handelshögskolan i Stockholm.

Årets rapport visar att den digitala förmågan i år har ökat blygsamt med endast två procentenheter och nu ligger på 48 procent. Den tidigare ökningen på sex procentenheter under 2020 har avstannat på grund av pandemin. Det innebär alltså att organisationerna har förmåga att förändra utifrån knappt hälften av de nya möjligheter som öppnas med digitaliseringen.

Kortsiktigt fokus

Enligt Johan Magnusson, docent i informatik och föreståndare för SCDI, är resultatet inte överraskande.

Johan Magnusson, föreståndare för SCDI.
Johan Magnusson, föreståndare för SCDI.

-De offentliga organisationerna har varit nödgade att fokusera på kortsiktiga omställningsfrågor för personal och verksamhet på bekostnad av ett långsiktigt utvecklings- och förändringsarbete. Digitaliseringen har skett med befintliga medel och nyutvecklingen har varit begränsad. Det har snarare varit fråga om en slags analog digitalisering, säger han.

Digitalt arv

Det betyder att det så kallade digitala arvet i form av tidigare investeringar och satsningar som lever kvar fortfarande kostar pengar och hindrar vidare utveckling. Gamla strukturer blir därmed ett sänke som begränsar möjligheterna att använda digitaliseringen fullt ut.

-Det är något som verksamheterna snabbt behöver titta närmare på för att kunna lösa, säger Johan Magnusson.

I fjolårets rapport pekade forskarna på det stora digitala förändringstryck som finns bland medborgarna med krav på effektivisering, automatisering och nya tjänster. Den aspekten har inte studerats närmare i år. Men däremot finns ett starkt internt förändringstryck bland de anställda i kommuner, regioner och statliga verksamheter, framgår av rapporten.

-Vårt råd är att beslutsfattarna ska dra nytta av de erfarenheter som gjorts under pandemin och omvandla dem till ett proaktivt förändringsarbete. Risken finns annars att organisationerna går från ett stabsläge tillbaka till tidigare praxis när väl pandemin klingat av, säger han.

I årets mätning av digital mognad inom offentlig sektor har drygt 3 300 personer i 85 organisationer deltagit.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.