Digitaliseringen ställer nya krav på kvalitetsarbetet

Krönika De flesta kvalitetsproffs måste uppdatera sin kompetens för att fortsätta vara relevanta i den nya digitala världen, skriver Folke Höglund, SFK.

Digitaliseringen ställer nya krav på kvalitetsarbetet
Digitaliseringen för med sig möjligheter. Foto: Stock Adobe

Digitaliseringen som vi är mitt uppe i, innebär ett paradigmskifte som påverkar i stort sett allt i vårt samhälle. I takt med att system och processer blir allt mer uppkopplade och internet of things och artificiell intelligens utvecklas, kommer även kvalitetsprofessionen att förändras. Traditionellt kvalitetsarbete såsom kvalitetskontroll, -styrning -säkring och tankarna om totalkvalitet, TQM, gäller även i vår tid, men kommer att utföras på delvis nya sätt. Vi ser att fler och fler verksamheter, såväl inom näringsliv som offentliga sektorn transformeras med hjälp av digitala metoder och verktyg. Vi kallar det Kvalitet 4.0.

Kräver specialistkompetens

Flera områden inom Kvalitet 4.0 kräver helt eller delvis specialistkompetens av dem som arbetar professionellt med kvalitetsfrågor. De måste inte ha kunskap på djupet på området, men måste kunna vara en brygga mellan experter och verksamhetens processer.

Folke Höglund

De flesta kvalitetsprofessionella behöver därför uppdatera sin kompetens inom området för att vara relevanta i framtiden. Kvalitetsarbetet blir intressantare för både professionen som organisationen som helhet när de goda resultaten kommer!

Rollen som kvalitetsprofessionell kan se ut på många olika sätt, beroende på organisationens inrikting, risknivå, kunder, storlek etc. Men gemensamt gäller att man ofta är ledare utan direkt ansvar eller befogenheter, och ändå ska kunna påverka andras arbetssätt. Ofta innebär rollen att vara spindeln och samarbetsnav och kittet mellan olika funktioner inom och utanför organisationen. Det kan innebära ett antal uppdrag, som exempelvis analytiker, processägare, inspiratör, förändringsledare, idésäljare, specialist, pedagog, revisor, koordinator och kommunikatör.

Naturliga förbättringsledare

Med sin holistiska roll och funktion, är det naturligt att kvalitetsprofessionella är organisationernas förbättringsledare. De kan med rätt stöd, på en strategisk nivå, hålla ihop detta arbetet med transformationen mot de alltmer digitala verksamheterna, oavsett organisation.

Det är lätt att tro att idéerna kring kvalitetsarbetets principer, metoder och verktyg säljer sig självt. Men så enkelt är det inte. För att lyckas krävs att det i organisationen odlas en kultur för kvalitetsarbete och förbättring. Kvalitetsområdet har genom åren gått igenom många faser, men oavsett vilket koncept som för dagen varit aktuellt, har det inte gått att nå varaktig framgång om inte organisationer fokuserat på de mjuka frågorna.

Det krävs organisering för involvering, utbildning och träning av hela organisationen samt att alla ledare aktivt visar att de tror på och tillämpar den antagna strategin för kvalitetsarbetet.

Kvalitetsvinster finns att hämta

Med vår konferens World Quality Day vill vi hjälpa arbetet på traven genom att peka på de möjligheter som de digitala teknologierna innebär för kvalitetsarbetet och hur de kan tillämpas. Kvalitetsbrister är kostsamma ur alla hållbarhetsperspektiv, inte bara för organisationer, utan för hela samhällen och nationer. Och omvänt finns kvalitetsvinster att göra då kunder väljer och väljer om varor och tjänster med hög kvalitet. Med rätt engagemang har Sveriges organisationer alla förutsättningar att leda utvecklingen av Kvalitet 4.0!

Folke Höglund, Svenska Förbundet för Kvalitet, SFK:s Programråd, tidigare Kvalitetssäkringschef SKF och konsult Sandholm Associates

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Profilen

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.