-->

Digitaliseringen utmanar detaljhandeln

Beteenden Digitaliseringen inom detaljhandeln handlar om så mycket mer än e-handel. Även om den fysiska butiken fortfarande är viktigast, så kan butikerna inte längre blunda för utvecklingen.

Digitaliseringen utmanar detaljhandeln

Hur påverkar digitaliseringen av handeln befintliga affärer och vilka nya affärsmöjligheter växer fram? Det är utgångspunkten i boken Handelns digitalisering från Studentlitteratur.

Med utgångspunkt i den fysiska butiken och exempel från Ikea, Ica och Nudie Jeans, identifierar och analyserar bokens fem författare vad digitaliseringen innebär för detaljhandeln.

– Digitalisering inom detaljhandeln är så mycket mer än bara e-handel. Det är i mötet mellan det digitala och det fysiska som nya möjligheter för handel växer fram, säger Anna Jonsson, docent vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet, som tillsammans med Johan Hagberg, docent på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, är redaktör för boken.

Enligt författarna har konsumenternas beteende både före, under och efter köpet blivit mer digitaliserat, även om själva köpet genomförs i en fysisk butik. Digitaliseringen påverkar dock inte bara konsumentbeteende och handelns format, utan också varuflöden, transparens och företagets organisation.

– En av de främsta utmaningarna är att förstå vad som bidrar till konkurrenskraft i en digital värld. Och kanske ännu viktigare, vad innebär digitalisering för just mitt företag? Det handlar varken om att helt onyanserat se digitalisering som det enda sättet att möta framtidens handel eller att helt förneka betydelsen av det. Det handlar snarare om att hitta en balans mellan det fysiska och det digitala, säger Johan Hagberg.   

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.