Dilemman vid tillitsbaserat ledarskap – Så hanterar direktörerna dem

Ledarskap Hur är man tydlig och samtidigt lyhörd? Hur släpper man fram informella ledare utan att bli irrelevant? Hur visar man tillit utan att helt släppa kontrollen? Det är några dilemman som måste bearbetas vid tillitsbaserat ledarskap. Så här hanterar två chefer avvägningarna.

Dilemman vid tillitsbaserat ledarskap – Så hanterar direktörerna dem
All styrning medför dilemman som en ledare måste bearbeta, inte minst det tillitsbaserade. Foto: Adobe Stock

Louise Bringselius, organisationsforskare vid Handelshögskolan i Stockholm, var del av Tillitsdelegationen som hade som uppgift att sprida kunskap om hur statliga myndigheter kan utveckla en mer tillitsbaserad styrning i sina egna verksamheter. 2020 överlämnades delegationens slutbetänkande. Sedan dess har det tillitsbaserade ledaskapet blivit alltmer synligt inom offentlig sektor. Enligt Louise Bringselius är tillit till sina medarbetare viktig eftersom det främjar saker som kreativitet, innovation, engagemang och ansvarstagande. Men all styrning medför dilemman som en ledare måste bearbeta, inte minst det tillitsbaserade, och under kvalitetsmässan listade Louise Bringeslius ett antal:

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
 1. Att försvara beslutslinjen, men också uppmuntra fri dialog och initiativ
 2. Att främja enhetlighet, men också anpassning till individen
 3. Att vara både tydlig och lyhörd
 4. Att vara personlig, men också objektiv
 5. Att släppa fram informella ledare, utan att bli irrelevant
 6. Att visa tillit, men inte helt släppa kontrollen
 7. Att se människan, men inte övertolka eller kategorisera

Den svenska tilliten

En av de vanligaste frågorna Louise Bringselius fått genom åren är hur man balanserar tillit med kontroll. På det svarar hon att tillitsbaserat ledarskap handlar om att prioritera.

– Att förändra ett klimat är inte lätt. Man måste kunna samarbeta och kommunicera där det är viktigt, sade hon under Kvalitetsmässan.

Enligt en undersökning som Ipsos gjorde 2022 tycker 47 procent av svenskarna att de flesta människor går att lita på. Förtroendenivån var högre i Indien, Kina och Saudiarabien. På fjärde plats kom Sverige.

Den svenska tilliten är unik, menar Louise Bringselius, och en drivkraft som måste tas tillvara på i stället för piska och morot.

”Begått alla misstag”

Intill Louise Bringselius sida fanns Krister Björkegren, regiondirektör i region Halland, och Cecilia Lejon, kommundirektör i Värmdö kommun, för att berätta om sina lärdomar gällande tillitsbaserat ledarskap.

– Jag har begått misstag i alla dilemman som Louise nämnde! Särskilt nummer fyra. Man tappar perspektivet. Det gör lika ont varje gång som man konstaterar att man blivit för personlig, och ändå finns det något som gör att de misstaget upprepas, sade Cecilia Lejon.

Ordet tillit är något hon sällan använder eftersom termen kopplas till annat än det hon som tillitsfull ledare gör. Men i Värmdö har styrande principer tagits fram, som bland annat inkluderar tillit. De är:

 • Vi är ansvarsfulla och bygger tillit
 • Vi har invånarens och näringslivets perspektiv
 • Vi är modiga, stabila och lättrörliga

Cecilia Lejon ser principerna som hennes främsta verktyg att dra fram potentialen hos sina medarbetare. Dessutom har träningsläger för chefer i kommunen genomförts, där de fick möjlighet att träna på att leda talanger.

– Om man ska bli bra på någonting så måste man träna på det. Vi mäter var vi har våra chefer och ledare, om de upplever att de har mandat, att de vill ta ansvar och om de behöver stöd.

Enligt Krister Björkegren finns det ingen mall för tillitsbaserat ledarskap, och att alla måste jobba på sina brister. Under Kvalitetsmässan berättade han att han som ledare ofta får kritik för att han inte är tillräckligt tydlig med vilka förväntningar han har. Krister Björkegren punktade ned grunderna i tillit som han kommit fram till:

 • Ärlighet och uppriktighet – Utgå från dig själv.
 • Framtidsagenda – Hitta problembeskrivningar och drivet.
 • Syfte och riktning – Varför går vi till jobbet?
 • Visa tillit – det är ett förhållningssätt. Man måste bry sig om de man jobbar med.
 • Fokus resultat – man måste generera resultat.
 • Var tydlig – Man måste vara tydlig med vilka förväntningar man har.
 • Coachande förhållningssätt – vad vill jag med mitt ledarskap? Det är viktigt med ständigt lärande inom organisationen.
 • Kul – Man måste ha kul tillsammans.

Och den viktigaste lärdomen sparade Krister Björkegren till sist.

– Man måste leda som man lär!

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.