Distansarbete leder till ökad produktivitet

Distansarbete Varannan kontorsarbetare får mer gjort när de arbetar på distans. Men många tror att karriären påverkas negativt av distansarbetet, visar ny Sifo-undersökning.

Distansarbete leder till ökad produktivitet
Foto: Adobe Stock

Det är ljud- och videoutrustningstillverkaren Jabra som har låtit Kantar-Sifo intervjua drygt 1 000 svenska kontorsarbetare om deras syn på lön och karriär. Den visar att knappt hälften av de personer som arbetar på distans anser sig få mer utfört jämfört med om de suttit på kontoret. Närmare bestämt 42 procent anser att de arbetar mer produktivt på distans, och 47 procent uppger också att de får mer arbete utfört de dagar de inte är på kontoret.

Däremot visar undersökningen att en majoritet upplever att sociala relationer är mer utmanande när de sker via videoteknik. 38 procent av respondenterna uppger att det är svårare att få direkt feedback, och 75 procent upplever även att de har svårt att läsa av andra personers reaktioner och känslomässiga tillstånd vid videomöten.

Distansjobb ger sämre lön?

Kanske har dessa siffror något att göra med att många tror att karriären och löneutvecklingen drabbas av distansarbetet. 30 procent tror att distansjobb leder till minskade chanser att befordras. 23 procent tror också att det riskerar att påverka deras löneutveckling negativt.

– Vårt sätt att arbeta har förändrats för alltid och vi förlitar oss mer än någonsin på virtuella möten för att komma i kontakt med varandra. Företagsledare måste prioritera medarbetarupplevelsen och identifiera den teknik som gör det möjligt för arbetstagarna att engagera sig och samarbeta på lika villkor, säger Johnny Poulsen på Jabra i en kommentar och fortsätter:

– Företagsledare måste prioritera medarbetarupplevelsen och identifiera den teknik som gör det möjligt för arbetstagarna att engagera sig och samarbeta på lika villkor. Möten bör vara inkluderande, där alla kan delta och ingen känner sig ohörd eller utanför.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.