Distansarbete påverkar inte engagemanget för jobbet

Engagemang Att jobba hemma påverkar inte nämnvärt vårt engagemang för jobbet. Det visar en färsk undersökning som även konstaterar majoriteten upplever att deras chefer har agerat på ett bra sätt under krisen.

Distansarbete påverkar inte engagemanget för jobbet
Engagemanget är lika stort vid arbete på distans. Bild StockAdobe.

Under våren är det många inte bara behövt ställa om sina arbetsuppgifter utan även tvingats arbeta på distans. En ny undersökning genomförd av Brilliant Future bland 1500 medarbetare och chefer från sex olika organisationer visar nu att grundnivån i engagemang till stora delar behållits trots jobb hemifrån.

86 procent av alla som deltagit i undersökningen upplever att de har upprätthållit sitt engagemang under den tiden de jobbat hemma. Den viktigaste faktorn för att känna engagemang på distans visar sig vara att man fortsatt och på ett bra sätt upplever att man kan bidra till organisationens verksamhet.

Engagemanget är lika högt som tidigare trots distansarbete.
Sofie Johansson, analytiker och affärsutvecklingschef Employee Experience, Brilliant Future.

Sofie Johansson är analytiker och affärsutvecklingschef Employee Experience på Brilliant Future. Hon tycker att resultatet är överraskande positivt.

– Att många organisationer lyckats behålla sitt grundengagemang trots den rådande situationen är imponerade. Avgörande är att man trots distansarbetet upplever att man fortsatt kan bidra till organisationens verksamhet på ett effektivt sätt, säger hon i ett pressmeddelande.

Tillgång till information

Detta i sin tur grundar sig i två saker: att medarbetarna upplever sig ha tillgång till rätt information och vidare att det finns ett gott samarbete mellan kollegor.

Sofie Johansson tror att hur bra man lyckas med att bibehålla engagemanget i krisen är något som i längden kan komma att påverka organisationens kundupplevelse och slutligen affären.

Balansen mellan jobb och fritid under distansarbete ligger på samma nivåer som innan coronakrisen enligt undersökningen. 30 procent uppger att de har svårt att skilja mellan jobb och fritid, vilket är ungefär motsvarande som Brilliants undersökningar brukar uppmäta även under normala omständigheter.

Bra agerat av chefer

Vidare visar undersökningen att man i stor utsträckning upplever att cheferna i organisationen agerar på ett bra sätt under krisen. Hela 94 procent har uppgett att man är positiv till chefernas ledarskap under den pågående krisen.

– Det är något överraskande att chefernas ledarskap i stor utsträckning upplevs positivt eftersom de är lika oförberedda som alla andra i organisationen på den situation som uppstått. Vår data visar löpande att bra ledarskap är en avgörande faktor för att driva engagemanget i organisationen. Vi kan med detta dra slutsatsen att chefernas insats är viktig för att bygga engagemanget trots en ny arbetsmiljö på distans och ett nytt läge i organisationen, avslutar Sofie Johansson.

Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.