”Du är ingen superhjälte”

Förändringsarbete Ledarskap och medarbetarskap hänger ihop, som två sidor av samma mynt. Därför måste vi sluta att betrakta ledaren som en övermänniska, och istället lägga kraften på att fånga medarbetarnas motivation och drivkrafter.

”Du är ingen superhjälte”
Kelly Odell.

Kelly Odell är konsult på Astrakan och en flitigt anlitad föreläsare kring förändringsledning, ledarskap och motivation. Hans bok Mänskligt ledarskap, som mött stor framgång i Sverige, har precis översatts och getts ut på den amerikanska marknaden.

– Vi pratar ofta om att ledarskapet ser olika ut i olika kulturer, men i grunden handlar ledarskap om motivation och där tror jag inte att vi skiljer oss så mycket åt inom olika kulturer. Att känna att du har kontroll över din omgivning är ett grundläggande mänskligt behov som ser likadant ut, oavsett om du är i Sverige eller i USA. Och det är det behovet som ledarskapet ska möta.

En roll du förtjänar

Själv bygger han sin ledarskapsfilosofi på två grundläggande insikter; att medarbetare vill påverka och det faktum att många misslyckas att leva upp till det ledarskapsideal de ser framför sig.

– När jag själv blev chef upptäckte jag att det var svårt och utmanande, att jag och mina chefskollegor inte lyckades så bra. De allra flesta har nog ambitionen att vara en bra chef, trots det är det många av oss som inser att vi misslyckas gång på gång.

Enligt Kelly Odells sätt att se på ledarskap så är det inte en roll man tar på sig. Att vara ledare handlar om förtroende och tillit, att medarbetarna väljer att se dig som ledare. Därför är det viktigare att prata om förhållningssätt, hur man ser och möter människor i sin omgivning.

– Du kan inte gå in i en ny grupp och säga ”jag är er ledare”. Det är en roll man förtjänar. Därför tror jag inte heller på enkla recept och ledarskapstips, säger han.

Ingen superhjälte

I boken Mänskligt ledarskap diskuterar han en ledares sätt att förhålla sig till olika situationer. Orden ”Mänskligt ledarskap” har han valt för att poängtera att en ledare är en människa, som kan vara god eller självisk och som misslyckas och gör fel precis som alla andra – något som han tycker att både chefer och medarbetare borde vara mer ödmjuka för.

– En ledare är inte som oraklet i Delphi som sitter inne med alla svaren. Det är ingen superhjälte, även om jag har mött många chefer som inbillar sig att de är det, säger han och tar beslutsfattande som exempel.

– Som chef är din uppgift inte att fatta kloka beslut, utan att se till att kloka beslut fattas.

Skillnaden ligger i förhållningssättet. Att se sig själv som den som kan och vet bäst, eller att inse att vi lever i en komplex värld där det gäller att dra nytta av alla kloka och engagerade hjärnor och fatta beslut gemensamt med medarbetarna. ”Om ledare tilläts vara människor så skulle vi orsaka färre besvikelser hos våra medarbetare och vara mer framgångsrika i våra verksamheter”, skriver han i sin bok.

Varför engagera sig?

Samtidigt poängterar Kelly Odell att man som chef behöver jobba med insikten att medarbetare vill påverka, de vill vara involverade, ta ansvar och vara engagerade. Att som chef tänka att man ska motivera folk är därför lika tokigt som att som medarbetare vänta på att bli motiverad. Motivationen finns alltid där, men en ledare visar vart motivationen ska riktas – skapar en känsla av ett gemensamt syfte och mål. En duktig chef förstår att ledarskap handlar om självledarskap, förklarar han.

– Alla, oavsett befattning, borde reflektera över vad de vill – vilka är dina drivkrafter, vad vill du bidra med? Ännu viktigare är det när du tar på dig en chefsroll. Om du inte själv vet det, hur kan du då förvänta dig att dina medarbetare ska vara motiverade?

Därför, menar han, bör du som chef sluta fundera över hur du får folk att göra som du vill och istället fundera över varför de skulle vilja göra det du vill. Att istället för att motivera personalen för en förändring, motivera själva förändringen så att folk förstår varför de ska engagera sig.

– Din makt som ledare kommer av att medarbetarna väljer att ställa upp på dig som ledare. Därför ligger makten inte i ledarskapet, utan i medarbetarskapet. Du kan inte kräva någonting, du måste vinna deras hjärtan, säger Kelly Odell.

Kelly Odell håller i en workshop kring ledarskap på Kvalitetsmagasinet Lives andra dag den 16 februari, Ledarskap för ett hållbart kvalitetsarbete. Läs mer om det här!

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.