Dubbla kvalitetsstämplar för Ekonomihögskolan i Lund

Skola Ekonomihögskolan vid Lunds universitet har tagit hem två internationellt prestigefyllda kvalitetsackrediteringar. Det skånska lärosätet är därmed en av få ekonomihögskolor globalt som är ackrediterad för både EQUIS och AMBA.

Dubbla kvalitetsstämplar för Ekonomihögskolan i Lund

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet har varit ackrediterad av EQUIS sedan 2001, men har nu fått en återackreditering som gäller i ytterligare fem år. Och för en tid sedan blev det även klart med en ackreditering av AMBA som också är giltig i fem år.

Skolan tillhör därmed den exklusiva skaran av cirka 150 ekonomihögskolor, motsvarande 1 procent av alla ekonomihögskolor globalt, som har båda ackrediteringarna.

Läs även: Tre svenska universitet på topp 100-listan.

Fredrik Andersson, rektor Ekonomihögskolan Lunds universitet.

Enligt rektor Fredrik Andersson blir det allt viktigare med internationella kvalitetsackrediteringar:

– Vi behöver dem för att kunna säkra riktigt bra samarbetsavtal med andra handels- och ekonomihögskolor runt om i världen. De spelar också en viktig roll när studenter väljer lärosäte och när vi ska rekrytera duktiga lärare och forskare i Sverige och internationellt, kommenterar han.

Studenter når nyckelpositioner

AMBA har särskilt granskat Ekonomihögskolans masterprogram i Management, MiM. Skolans undervisning beskrivs som välprofilerad och forskningsbaserad samt internationell och tvärvetenskaplig till sin natur, vilket hjälper studenterna att nå nyckelpositioner i näringsliv och samhälle.

Kristina Eneroth, prorektor Ekonomihögskolan Lunds universitet.

– Teamen från ackrediteringsinstituten som besökt oss har noterat en stark kollegial kultur, god anda och ett utbrett engagemang bland studenter och medarbetare för att göra skillnad, säger prorektor Kristina Eneroth.

Tre- och femårig EQUIS-ackreditering

European Quality Improvement System, EQUIS, är ett kvalitetssystem för högre ekonomiska utbildningar som startade för drygt 20 år sedan. Det finns två typer av ackrediteringar – en femårig och en treårig. Den femåriga har högst status, medan den treåriga kräver årlig återrapportering av identifierade förbättringsområden.

Förutom Ekonomihögskolan vid Lunds universitet är tre svenska universitet och högskolor EQUIS-ackrediterade. Handelshögskolan i Stockholm (fem år), Handelshögskolan vid Göteborgs universitet (fem år) och Internationella Handelshögskolan i Jönköping (fem år). Kvalitetskriterierna omfattar samtliga program och särskild vikt läggs vid skolans internationaliseringsgrad samt samverkan med näringslivet.

Läs även: Småländsk samverkan mellan företag och forskning.

Tre svenska skolor har AMBA

Association of MBAs, AMBA, är en internationellt obunden organisation inom akademisk chefsutbildning och utgör en internationell standard för MBA-program. I Sverige har i dagsläget tre skolor AMBA-ackreditering: Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, Stockholms universitet samt Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Ackrediteringen är en garanti för att programmen håller hög standard och motsvarar aktuella trender och innovationer inom chefsutbildning.

Triple crown

Det som många handelshögskolor, inklusive Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, siktar på är en så kallad ”triple crown”, som även omfattar ackrediteringen AACSB, Association to Advance Collegiate Schools of Business. I dagsläget är det enbart Handelshögskolan vid Göteborgs universitet av de svenska skolorna som har alla tre ackrediteringarna.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.

Det senaste