Duktiga arbetsförmedlare viktigt för jobbsökare

Kvalitet Det är stora skillnader i hur snabbt en arbetsförmedlare får de arbetssökande i jobb. Kvinnliga förmedlare lyckas bättre än män och graden av aktivitet och möten spelar stor roll. Det visar en rapport från IFAU.

Duktiga arbetsförmedlare viktigt för jobbsökare
Arbetsförmedlare har stor betydelse för jobbsökares chanser att få jobb. AF i Malmö. Foto Peter Kroon.

Att få en skicklig arbetsförmedlare ökar den arbetssökandes chanser på arbetsmarknaden påtagligt, visar en ny apport från IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

Forskare har studerat 6 800 arbetsförmedlare och 1 600 000 arbetssökande under åren 2003–2010. Sannolikheten för att lämna arbetslöshet inom 180 dagar ökade med cirka 3 procentenheter om den arbetssökande fick en förmedlare som är ”bra” istället för ”genomsnittlig”.

Jonas Cederlöf.
Jonas Cederlöf.

– I statistiska termer innebär bra ”en standardavvikelse bättre”, vilket vi bedömer är en relativt stor effekt, säger Jonas Cederlöf, University of Edinburgh, som är en av flera rapportförfattare.

Skicklig förmedlare

Det som kännetecknar en bra arbetsförmedlare är både erfarenhet och aktivitet. Resultaten visar att kvinnliga arbetsförmedlare presterar bättre än män. Förmedlare med minst två års erfarenhet i yrket når bättre resultat än nyanställda. De arbetsförmedlare som träffar sina arbetssökande oftare än genomsnittet lyckas också bättre än andra. En förmedlare som träffar sina arbetssökande ofta inom 180 dagar ökar sannolikheten att få ett jobb med 4 procentenheter.

Vem som är en ”bättre” arbetsförmedlare kan variera beroende på vem som söker arbete. Arbetssökande gynnas av att ha en förmedlare som har samma kön samt liknande utbildning och arbetslivserfarenhet som den arbetssökande själv. En förklaring till det senare skulle kunna vara att förmedlaren då har tillgång till ett bredare eller mer relevant kontaktnät och i och med det kan hjälpa den arbetssökande på ett effektivare sätt.

Forskarna menar att resultatet är relevant även idag trots att studien baseras på underlag från 2003 till 2010.

– Vi tror att våra resultat i stora delar skulle vara giltiga om man kunde utföra studien även på senare data. Även om arbetssökandet delvis ser annorlunda ut idag så visar studien att arbetsförmedlare har betydelse och att hur effektiva arbetsförmedlare är skiljer sig åt dom i mellan, säger, Jonas Cederlöf.

Gäller även idag

Vad gäller vad som kännetecknar en bra förmedlare så tror forskarna att även detta inte borde ha förändrats så mycket över tid. Till exempel har en annan studie gjord vid IFAU på senare tid visat att fler möten med sin arbetsförmedlare kortar arbetslöshetstiderna.

– Detta är också vad vi finner att arbetsförmedlare som är ”aktiva” och gillar att träffa och interagera med sina arbetssökanden, presterar bättre. Storleken på effekterna är också väldigt lika, säger Jonas Cederlöf som även hänvisar till en ytterligare en studie på mer nutida data som hittar liknande effekter av arbetsförmedlare. (se Shiprowski 2020).

Forskarna tror även att faktorerna som kännetecknar framgångsrika förmedlare fortfarande är tillämpliga idag både hos arbetsförmedlingen och fristående matchningsföretag.

Påverkar digitala möten?

Kan man dra någon slutsats av att många träffar med sin arbetsförmedlare är positivt för att få ett jobb och det faktum att allt fler tjänster kring matchning/jobbförmedling digitaliseras?

– I vår studie har vi inte studerat digitala möten med förmedlare då detta var ovanligt under 2003–2010. Dock har skillnaden mellan digitala distans- och fysiska möten studerats i en annan rapport från IFAU där kommer man fram till att det inte verkar vara någon skillnad dem emellan.

Arbetssökande efter födelsedatum

Rapportförfattarna utnyttjar att vissa arbetsförmedlingskontor fördelade arbetssökande till förmedlare utifrån de sökandes födelsedatum. Datumregeln gör att arbetsförmedlarna i genomsnitt får arbetssökande med likartade förutsättningar på arbetsmarknaden. Effekterna av förmedlarnas arbete går därmed att mäta på ett trovärdigt sätt.

– Anledningen till att vi behöver tilldelning genom födelsedatum är att om du är född till exempel den 1,7,18 eller 31 inte är korrelerat med dina andra egenskaper som arbetssökande. Således så kan man se födelsedatum som ett ”lotterinummer” som bestämmer vilken arbetsförmedlare du får. Genom att arbetssökande ”lottas ut” till förmedlare så vet vi att förmedlarna i genomsnitt har samma typer av kunder och därför kan vi jämföra arbetssökandes utfall mellan arbetsförmedlare och hävda att utfallet beror på skillnader förmedlarna i mellan och inte beror på skillnader mellan deras arbetssökande kunder.

Om urvalet inte hade varit datumbaserat kan till exempel arbetsförmedlaren X vara framgångsrik men på grund av detta så får du mer komplicerade kunder medan arbetsförmedlaren Y som inte är lika framgångsrik får enklare kunder att jobba med. Därför skulle en jämförelse med de arbetssökandes utfall vara missvisade.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.