Dumhet är inte så dumt

Ibland kan dumhet höja effektiviteten i en organisation. Det menar Mats Alvesson, organisationsprofessor på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Teorin han och kollegan André Spicer lägger fram handlar om så kallad funktionell dumhet - frånvaron av kritisk reflektion.

Mats Alvesson och André Spicer har i artikeln ”A Stupidity-Based Theory on Organisations” utvecklat en teori om funktionell dumhet. Artikeln har publicerats i tidskriften Journal of Management Studies.

– Vi ser funktionell dumhet som frånvaron av kritisk reflektion. Ett tillstånd präglat av enhet och konsensus som får medarbetarna i en organisation att undvika att ifrågasätta beslut, strukturer och visioner. Paradoxalt nog bidrar den stundtals till att höja produktiviteten i en organisation, säger Mats Alvesson i ett pressmeddelande från Lunds universitet.

När dumheten är funktionell handlar det om att inte bromsa en tanke eller idé, att med stort engagemang gasa igång ett förlopp i en organisation. Energin som den funktionella dumheten för med sig kan leda till ökad produktivitet och harmoni i ett företag. Men den kan också bli dess fall.

– Den är ett dubbeleggat svärd. Funktionell för att den har vissa fördelar och gör att folk entusiastiskt koncentrerar sig på uppgiften. Dum för att den kan medföra risker och problem när folk inte kritiskt frågar sig vad man själv och organisationen egentligen håller på med.

Förutsättningen för att funktionell dumhet kan uppstå handlar om ett ledarskap som marginaliserar tvivel och stänger dörren för en öppen kommunikation i organisationen. Det beteendet är till exempel en del av förklaringen till de senaste årens finanskrascher.

Vissa dummare än andra

Enligt forskarna är vissa branscher mer korkade än andra. Organisationer som gör en dygd av sin personals klokskap och säljer immateriella tjänster eller varumärkta produkter, såsom delar av massmedia, modeindustrin och konsulter, pekas ut som särskilt benägna att utveckla funktionell dumhet.

– Den är framträdande i ekonomier som domineras av övertalning genom bilder och symbolisk manipulation. Folk skall helst entusiastiskt tro på en verksamhet som är tveksam ifråga om vad som bidrar till behovstillfredställelse. Men kanske krävs det ett nytt ledarskap för att hantera balansgången och fallgroparna med funktionell dumhet, säger Mats Alvesson.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.