Dyra avhopp på yrkesutbildningar nu under lupp

Kompetens Samtidigt som många yrkesgrupper lider av kompetensbrist ökar avhoppen på dessa högskoleutbildningar. Nu har Riksrevisionen tillsatt en granskning för att hitta en lösning på problemet.

Dyra avhopp på yrkesutbildningar nu under lupp
Foto: StockAdobe

En stor andel av svenska universitet- och högskolestudenter hoppar av utbildningen – både tidigt och sent under utbildningens gång – och får därmed ingen examen. Flera av de utbildningar som har störst andel avhopp är inom bristyrken såsom lärare, sjuksköterskor och ingenjörer. Antalet studenter som avslutar i förtid skiljer sig avsevärt mellan olika lärosäten och utbildningar.

Det de har gemensamt är att avhoppen är dyra för både lärosätena och studenterna, och i och med att det framför allt rör bristyrken slår avhoppen även hårt mot arbetsmarknaden. Enligt Riksrevisionen kommer det signaler om att svenska lärosäten saknar en systematik för att undvika storskaliga avhopp. Dessutom finns det tecken på målkonflikter i regeringens styrning av lärosätena för minskade avhopp.

Nu startar Riksrevisionen en granskning för att undersöka om lärosäten, Universitetskanslersämbetet och regeringen samverkar och arbetarar effektivt för att minska studenters avhopp på grundutbildningar till bristyrken. Det är främst grundskolelärar-, sjuksköterske- och högskoleingenjörsutbildningarna som ligger i fokus.

Kvalitetsprofilen

Kunskapsmaterial

Utbildnings-tv

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Kvalitetsmagasinet

Kvalitetsmagasinet Premium

Full tillgång till strategiska artiklar och smarta verktyg för bland annat verksamhetsutveckling, kvalitetssystem och ledarskap.